Зарубіжна література

Розумники й розумниці. Тематичне оцінювання із теми: "Міфи і дійсність"Вдкритий урок "Мауглі"
ПрезентаціяВідкритий урок "Робінзон Крузо"
Презентація


Відродження в Іспанії


Біологічно адекватні технології навчання на уроках зарубіжної літератури
          Базовою ідеєю реформування нинішньої освіти проголошено компетентнісний підхід. Головне завдання уроку світової літератури у межах цієї ідеї  полягає у тому, щоб сформувати у кожного учня читацькі компетенції, які б надали йому змогу самостійно орієнтуватися у мистецьких фактах і явищах, грамотно використовувати їх для задоволення своїх духовних потреб. Звичайно, доведеться докласти чимало зусиль, щоб організувати навчально – виховний процес на уроках літератури належним чином, зробити його по – справжньому цікавим і змістовним. Необхідно ґрунтовно знати методику викладання предмета і вміло користуватися усією палітрою методів, прийомів, технологій навчання, як традиційними, так і новітніми. Велику увагу слід надавати і мотивації навчання, щоб допомогти учням поновити попередні знання, пробудити їхню цікавість і спонукати до пошуку.
          Під час вивчення світової літератури слід у всіх класах активніше використовувати сучасні педагогічні технології, зокрема, біоадекватні технології.
          На сучасному етапі розвитку науково - практичного знання висувається мотивація біоадекватного динамічного мислення за допомогою мисле образів, який передбачає оволодіння методами, прийомами, операціями роботи лівого і правого півкуль головного мозку та їх сукупною роботою, що дозволяє сприймати інформацію творчо й максимально економічно – використовуючи як логіку, так і образи, символи, тобто природні зразки.
          Біологічно адекватна методика – це сукупність скоординованих дій учителя і учнів, що передбачають мотивацію та активізацію цілісних динамічних мисле форм із навчальної дисципліни і навичок роботи з нею.  Дана методика об’єктивно, суб’єктивно, фізіологічно, психологічно працює над формуванням мислення мисле образами. Образ, що виникає у свідомості учня, має стати основою для структурування нової інформації, для здобуття нових знань.
         Відповідно до даної методики ставиться мета – вмотивувати навчальний мисле образ як мікроструктуру знання з навчального предмета, закласти його в довготривалу пам’ять учня та навчити його користуватись новим мисле образом, тобто зробити його творчою, рухливою мікроструктурою мислення.
              За формою дана методика – релаксаційно – активна. Етапи релаксації(накопичення інформації, робота правої творчої півкулі) чергуються з етапами активності ( аналіз, синтез, робота лівої півкулі). Створюючи уроки – майстерні, учням пропонується дійти до  розуміння художнього твору через власне «я», через наявні образи, асоціації, почуття. Ще Ян Амос Коменський сформулював «золоте правило» дидактики: «Нічого немає в інтелекті, чого не було б у відчуттях». Саме через відчуття, асоціації розглядається твір у літературній майстерні. Є різні типи уроків літературних майстерень:урок – майстерня побудови знань, урок – майстерня створення листа та інші. Основні методи навчання: дослідницький та евристичний.
           Урок – майстерня має свій алгоритм:
1 етап. «Гра» зі словом, спогадом, малюнком. Звернення до асоціації дитини.
2 етап. Робота з матеріалом. («Демонстрація»).
3 етап. Співвідношення своєї діяльності з діяльністю інших. («Соціологізація)
4 етап. Нове бачення предмета. («Розрив»).
5 етап. Самоаналіз, аналіз особистої думки. («Рефлексія»)
         За REAL – методикою структура уроку складається з п’яти основних частин (без домашнього завдання): 1. Смислова зарядка (активність). 2. Уведення нового матеріалу (релаксація). 3. Обговорення, малювання, відтворення в діях, схемах, моделях тощо ( активність). 4. Читання, слухання тексту (релаксація). 5. Виконання вправ, творчих завдань. Пошук самостійних прикладів (активність).
          Дана педагогічна діяльність зорієнтована на розвиток пізнавальної і творчої активності учнів шляхом поєднання різних моделей навчання пасивного (учень – «об’єкт» навчання), активний (учень – суб’єкт навчання), інтерактивного (учень і вчитель спів навчаються, взаємозбагачення). Вона передбачає розвиток розумових здібностей особистості та творчого оволодіння нею знань, умінь, навичок; формування потреби у самопізнанні, самореалізації, самовдосконаленні, а також у взаємонавчанні та взаємовпливі; дотримання як класичних принципів навчання (системності, послідовності, наочності, доступності, цілеспрямованості), так і новітніх (емоційності, індивідуального підходу).
          Робочі майстерні підвищують інтерес до навчання, допомагають дитині розкрити власний внутрішній світ, розвивають у неї здатність творити, а не руйнувати, працювати в команді.
                               Шевченко З.В. – учитель світової літератури Шишацької       спеціалізованої школи ім. В.І.Вернадського

Тема. Тематичне оцінювання

         Сатира і гумор

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу, розвивати зв’язне мовлення, вміння самостійно висловлювати думки, виховувати любов до книжки.
Тип уроку: урок – гра, підсумковий.
Обладнання: папір та ручки для учасників, портрети письменників, мікрофон, призи та грамоти переможцям та учасникам гри.
Хід уроку
І. Організаційний момент уроку.

ІІ. Ознайомлення з темою та метою уроку.

ІІІ. Робота над розкриттям теми уроку.

Слово учителя. Сьогодні ми спробуємо довести, що урок перевірки знань може бути ненапруженим, цікавим, різноманітним. Тож пограємо у гру.
«Мозкова атака»
(6 запитань  по 0,5 бали)
1. Назвати літературне ім’я Вільяма Сідні Портера.   ( О. Генрі)
2. Від імені кого ведеться розповідь в оповіданні «Вождь червоношкірих»?  (Сем)
3. Кого із героїв Чехов називає хамелеоном?      (Очумелова)
4. Хто із героїв оповідання «Товстий і тонкий» має ім’я Михайло?     (Товстий)
5. Жанр, який розробив Чехов?   (Оповідання)
6. Як називається невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом?   (Новела)

Гра «Калейдоскоп»
( Складається із 2 турів. Кожен тур оцінюється по 1,5 бали.)
 Бути відомим нелегко. Чи справді це так? Перевіримо. Перед вами на дошці портрети відомих вам письменників. Поки що вони закриті. Я читатиму речення, що стосується певного письменника, а ви скажете, чия біографія має такі факти.
Станція «Відома»
До А.П.Чехова.
-         Видатний російський письменник.
-         За фахом був лікарем.
-         Автор оповідань, повістей, п’єс.
 
До Едгара По.
-         Геніальний містифікатор.
-         Свої мандри здійснює лише у своїй уяві.
-         Остання збірка – книга «Дзвони».

      До Артура Конан Дойля.
-         За мотивами його оповідань було створено десятки фільмів.
-         Мріяв здобути славу в жанрах історичного роману.
-         Закінчив медичний факультет.

Станція «Розпізнайка»

Я буду читати цитати із творів. А ви скажете про  якого героя іде мова.
1. Спати ми лягли десь біля одинадцятої. Послали долі вовняні і ватяні ковдри і поклали Вождя Червоношкірих.      Про кого йдеться мова? (Джонні Дорсет)
2. Раптом зблід, скам’янів, але скоро обличчя його скривила широчезна посмішка; здавалося, що від обличчя і очей його посипались іскри. Про кого йдеться мова?  (Тонкий)
3. Боже ж мій, Господи! Скучили за братиком… А я ж і не знав! Так це, виходить, їхній собака. Дуже радий. Візьми його.   Про кого йде мова?   ( Очумєлов. Поліцейський наглядач)

ІІІ тур «Каламбур»

Усе починається із слова і словом закінчується. Іноді слово буває конче необхідне, а іноді зайве. У поданих рядках слів знайти зайве. Оцінюється в 3 бали.

1.    Білл, О. Генрі, Дорсет, Сем, П’ятниця.
2.    Гайка, море, слідчий, сторож, колія.
3.    Решето, собачка, потяг, палець, делікатна робота.
4.    Залізниця, гімназист, поцілунки, печера, чиношанування.
5.    Оповідання, Таганрог, гімназія, медичний факультет, Північна Кароліна.
6.    Лікар, шарж, Париж, ранчо,  в’язниця.

ІV тур. «Мікрофон»
Слово учителя. Перевіримо ваші ораторські здібності. Уміння висловлювати свою думку. Оцінка з 3 бали.
Книжка у моєму житті. Яку книгу чи збірку якого автора ти взяв би з собою в дорогу?
 Слово учителя .
Ось добіг до кінця урок. Гадаю ви зумієте у нашому складному житті бути толерантними до думок, поглядів і оцінок інших людей, зумієте бути самокритичними, скористаєтесь багатством знань, будете дбайливо ставитись до слова. Нехай вашим порадником і другом завжди буде книга.
«Усмішка по колу»
Учні беруться за руки і, усміхаючись, по черзі висловлюють побажання одне одному про прочитану книгу.
 ІV Підсумок уроку.
Виставлення і коментар оцінок.


 
Інтегрований урок.


Тема: “Найбільший оптиміст століття”.
            Чарльз Діккенс. “Різдв’яна пісня у прозі”. Подорож головного             
            героя у часі та просторі.
Мета: подати короткі відомості з біографії, презентувати учням
          повість “Різдв’яна пісня у прозі”, зацікавити оповіданням
          письменника, навчити школярів стежити за авторською
          думкою у творі; розвивати асоціативне мислення школярів,
          навчити виразного читання, спостирежливості, уміння
          слухати та робити висновки, донести до дітей суть
          гуманістичних ідеалів письменника.
Обладнання: портрети Ч. Діккенса, виставка його книг, тексти
          “Різдв’яної пісні у прозі” в перекладі В. Гайда, карта світу,
          карта Лондона.
Тип уроку: інтегрований урок, урок гра.
Хід уроку.
             
                                                       Доваршені оптимісти, одним з яких
                                                       був Діккенс, не приймають світ, не
                                                       захоплюються світом – вони в нього
                                                       закохані.
                                                                                              Г.К.Честерон.
I.Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

         Діти. Сьогодні ми проводимо інтегрований урок, урок гра- подорож до далекої країни Великобританія, у музей Ч.Діккенса. Про Діккенса Честерон говорив такі слова: “Довершені оптимісти, одним з яких був Діккенс, не приймають світ, не захоплюються світом- вони в нього закохані.” Ці рядки і будуть слугувати за епіграф нашого уроку.
         Діти . Ми будемо подорожувати незвичним транспортом. Це уявний літак. Уявіть себе пасажирами літака “Вундеркінд” який курсує маршрутом Шишаки – Лондон.
         На борту літака вас зустрічає екіпаж літака. Тож слово надаю командиру екіпажа Олександру Миколайовичу.
 II.Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1.Розповідь учителя геогрофії.

 Доброго дня! Вас вітають  на борту уявного літака “Вундеркінд”. Пристебніть паси безпеки . Ми розпочинаємо зліт.

Географія

         Польща – це держава в Центрально – Східній Європі. Офіційна назва – Республіка Польща. Площа – 313 тис. км.кв. Населення – 38,6 млн. чол. Столиця –  Варшава.Польща має вихід до Балтійського моря.

         В країні переважає рівнинний рельєф – Польська низовина займає 80% території країни, також в Польщі є гори – Карпати і Судети. Країна має густу річкову сітку, багато озер, боліт. Найбільші річки – Вісла та Одра. Польща має значні поклади корисних копалин - кам’яного вугілля, сірки, срібла. Також в наявності цинк, свинець, природний газ та інші мінерали.

         Чехія – це держава у Центрально – Східній Європі. Офіційна назва -  Чешська Республіка.Площа – 79 тис. км.кв. Населення –
10.3 млн.чол. Столиця - Прага.
         Значну частину території Чехії займають гори – Богемські, Судетські, Карпатські. По території Чехії протікає річка Ельба та її притока Влтава. Гірські масиви вкриті лісами. З корисних копалин є вугілля, руди металів, уран, кварц. Чехія також відома в усоьму світі своім пивом, виробами із скла та курортами.

         Німеччина – країна Західної Європи. За показниками економічного розвитку вона займає 1 місце в Європі і 3 в світі.Офіційна назва – Федеративна Республіка Німеччини. Площа – 357 тис. км.кв. Населення – 81,8 млн. чол. Столиця – Берлін.
         За особливостями рельєфу країну можна поділити на три частини : Північнонімецьку низовину, Середньо – німецькі гори та підвищену Південну Німеччину. На відміну від інших країн Західної Європи Німеччина має густу річкову сітку. Найбільшими ріками є Рейн, Дунай, Ельба, Оедр. Донедавна ці річки були найбруднішими в Європі. Корисні копалини Німеччини досить вичерпані. Головним багатством країни є кам’яне та буре вугілля, також є поклади калійних солей та будівельних матеріалів.
         Німеччина відома в світі як один з найбільших виробників пива. За цим показником країна поступається лише США, а за споживанням пива на душу населення та його експортом Німеччина утримує 1 місце в світі.


          2.Повідомлення учня про Францію французькою мовою та      
            переклад.

         3.Повідомлення учня про Англію англійською мовою та
            переклад.

         4.Повідомлення учня про Лондон англійською мовою та
            переклад.
. 
        5.Учитель англійської мови:

Діти! Ми щойно під’їхали до музею Ч.Діккенса. І нас зустрічають екскурсоводи музею.
         Вітаються.         6.Повідомлення учня про біографію Діккенса англійською мовою.
        Переклад

        7. Учитель іноземної мови.
Шановні працівники музею. Вирушаючи в таку далеку подорож, ми, звичайно, ознайомилися вдома про життєви й і творчий шлях Ч. Діккенса. Прослухайте, будь ласка, розповідь українських учнів про письменника

       8. Розповідь учениці 

У Лондоні, недалеко від ділового центру міста – Сіті, на Дауті – стріт, 48 знаходиться музей відомого англійського письменника Чарльза Діккенса. Усе тут нині так само, як і за часів митця. Увагувідвідувачів завжди привертає груба рама з маленьким віконцем, трохи завбільшки за кватирку. Дивний експонат… Екскурсовод пояснить вам, що саме у це віконечко дивився маленький Чарльз на світ. Де і коли це було? Розповів про все це   письменник лише у спеціальному листі . нікуди не відісланому, - адресованому майбутньому біографові.

         Виявляється, Діккенсам довелося зазнати злиднів, коли батька кинули до боргової в’язниці. Залишившись без засобів до існування, сім’я теж переїхала туди. Саме там, у борговій в’язниці, і було те маленьке віконечко.
         З 12 років Чарльз змушений був заробляти на хліб. Йому доводилось працювати по 16 годин на добу за мізерну платню – 6 шилінгів на тиждень. Тоді Діккенс дав собі обітницю самостійно боротися з труднощами.
         Юнак наполегливо займався самоосвітою, працював у конторі юриста, судовим репортером. Через деякий час він посів чільне місце серед англійських журналістів. 1833 року в газеті “Мансли мэгэзин” з’явилося його перше оповідання, підписане дивним ім’ям “Боз” (це було жартівливе прізвисько його молодшого брата). “Нариси Боза” стали популярними. Так в англійській літературі з’явилося нове ім’я: Черльз Діккенс. Попереду були роки важкої праці й слава, яку принесли романи “Олівер Твіст”, “Запики Піквікського клубу”, “Домбі і син”, Девід Копперфілд” та інші.
         Слава не змінила демократичних поглядів письменника. Він любив людей, був завжди самостійеим у висловлюваннях. Митець все життя вірив у те, що немає нічого сильнішого за людину, що будь – яке зло можна побороти зусиллям людської волі.
         Відрмо, що королева Вікторія мала наміри подарувати Діккенсові титул дворянина. Однак ця звістка не викликала у ноьго великого захоплення. Найбільшою винагородою для Діккенса була любов читачів.
         Ознайомлення з творчістю письменника в Україні розпочалося з переказів його творів у 1880 році. 1987 року роман “Олівер Твіст” переклали М. Пінчевський і О. Терех.

         9.Огляд виставки творів Ч.Діккенса.

Учитель зарубіжної літератури (працівник музею),
Ми дуже вражені вашими знаннями про нашого генія.
 А зараздавайте познайомимося з  експонаиами нашого музею.
         Перед вами рама знаменитого вікна, через яке малий Чарльз спостерігав за навколишнім світом. Що ж це за вікно. Воно знаходиться у борговій в’язниці, де проживала сім’я.А у в’язницю родина маленького Діккенса потрапила невипадково. У батька було багато боргів. І тому лихвар забрав усе що, було у будинку, навіть улюблені книги Чарльза.
         Із розповідей ви дізналися, що Чарльз з 12 років змушений був тяжко працювати. “Так розпочалося моє рабство” – говорив пізніше письменник.
         Чарльз, здобував самотужки освіту, хоча навчався в школі. Цому було не цікаво навчатися. Адже до дітей бідних у школах Англії було погане відношення.
         Починаючмз 15 років, він працює клерком, газетним репртером.Він працював у різних Лондонських газетах Перші його нариси “Пансіон” вийшли у 1833 році в газеті “Хроніки” під псевдонімом “Боз”.Редактору сподобався як сам автор так і його твори.. Він знайомить його з своїми доньками  .Чарльз закохується в старшу доньку , яку звали Кет.Між ними зародилося кохання . Вони невдовзі одружуються.Працюючи і над нарисами, і над романами, Діккенс змальовує життя бідног народу, а також засуджує англійську буржуазію. Написав такі твори:” Посмертні записки Піквінського двору”, “Пригоди О лівера Твіста”, “Домбі і син”, “Дквід Коперфілд”. У 1943 році видав збірку “Різдвяні оповідання”. Прослухайте історію створення  “Різдвяної пісні у прозі”.
       
        
         10.Слово учня- екскурсовода  про “Різдв’яну пісню у прозі”.

        11.Колективне читання уривків із строфи.

         12.Бесіда за запитаннями.
         III.Підсумок уроку робить учень на зворотньому шляху додому.

          ІV. Д\З. Прочитати IIIV строфи, відповідати на запитання.
 

Немає коментарів:

Опублікувати коментар