Зарубіжна література

Розумники й розумниці. Тематичне оцінювання із теми: "Міфи і дійсність"Вдкритий урок "Мауглі"
ПрезентаціяВідкритий урок "Робінзон Крузо"
Презентація


Відродження в Іспанії


Біологічно адекватні технології навчання на уроках зарубіжної літератури
          Базовою ідеєю реформування нинішньої освіти проголошено компетентнісний підхід. Головне завдання уроку світової літератури у межах цієї ідеї  полягає у тому, щоб сформувати у кожного учня читацькі компетенції, які б надали йому змогу самостійно орієнтуватися у мистецьких фактах і явищах, грамотно використовувати їх для задоволення своїх духовних потреб. Звичайно, доведеться докласти чимало зусиль, щоб організувати навчально – виховний процес на уроках літератури належним чином, зробити його по – справжньому цікавим і змістовним. Необхідно ґрунтовно знати методику викладання предмета і вміло користуватися усією палітрою методів, прийомів, технологій навчання, як традиційними, так і новітніми. Велику увагу слід надавати і мотивації навчання, щоб допомогти учням поновити попередні знання, пробудити їхню цікавість і спонукати до пошуку.
          Під час вивчення світової літератури слід у всіх класах активніше використовувати сучасні педагогічні технології, зокрема, біоадекватні технології.
          На сучасному етапі розвитку науково - практичного знання висувається мотивація біоадекватного динамічного мислення за допомогою мисле образів, який передбачає оволодіння методами, прийомами, операціями роботи лівого і правого півкуль головного мозку та їх сукупною роботою, що дозволяє сприймати інформацію творчо й максимально економічно – використовуючи як логіку, так і образи, символи, тобто природні зразки.
          Біологічно адекватна методика – це сукупність скоординованих дій учителя і учнів, що передбачають мотивацію та активізацію цілісних динамічних мисле форм із навчальної дисципліни і навичок роботи з нею.  Дана методика об’єктивно, суб’єктивно, фізіологічно, психологічно працює над формуванням мислення мисле образами. Образ, що виникає у свідомості учня, має стати основою для структурування нової інформації, для здобуття нових знань.
         Відповідно до даної методики ставиться мета – вмотивувати навчальний мисле образ як мікроструктуру знання з навчального предмета, закласти його в довготривалу пам’ять учня та навчити його користуватись новим мисле образом, тобто зробити його творчою, рухливою мікроструктурою мислення.
              За формою дана методика – релаксаційно – активна. Етапи релаксації(накопичення інформації, робота правої творчої півкулі) чергуються з етапами активності ( аналіз, синтез, робота лівої півкулі). Створюючи уроки – майстерні, учням пропонується дійти до  розуміння художнього твору через власне «я», через наявні образи, асоціації, почуття. Ще Ян Амос Коменський сформулював «золоте правило» дидактики: «Нічого немає в інтелекті, чого не було б у відчуттях». Саме через відчуття, асоціації розглядається твір у літературній майстерні. Є різні типи уроків літературних майстерень:урок – майстерня побудови знань, урок – майстерня створення листа та інші. Основні методи навчання: дослідницький та евристичний.
           Урок – майстерня має свій алгоритм:
1 етап. «Гра» зі словом, спогадом, малюнком. Звернення до асоціації дитини.
2 етап. Робота з матеріалом. («Демонстрація»).
3 етап. Співвідношення своєї діяльності з діяльністю інших. («Соціологізація)
4 етап. Нове бачення предмета. («Розрив»).
5 етап. Самоаналіз, аналіз особистої думки. («Рефлексія»)
         За REAL – методикою структура уроку складається з п’яти основних частин (без домашнього завдання): 1. Смислова зарядка (активність). 2. Уведення нового матеріалу (релаксація). 3. Обговорення, малювання, відтворення в діях, схемах, моделях тощо ( активність). 4. Читання, слухання тексту (релаксація). 5. Виконання вправ, творчих завдань. Пошук самостійних прикладів (активність).
          Дана педагогічна діяльність зорієнтована на розвиток пізнавальної і творчої активності учнів шляхом поєднання різних моделей навчання пасивного (учень – «об’єкт» навчання), активний (учень – суб’єкт навчання), інтерактивного (учень і вчитель спів навчаються, взаємозбагачення). Вона передбачає розвиток розумових здібностей особистості та творчого оволодіння нею знань, умінь, навичок; формування потреби у самопізнанні, самореалізації, самовдосконаленні, а також у взаємонавчанні та взаємовпливі; дотримання як класичних принципів навчання (системності, послідовності, наочності, доступності, цілеспрямованості), так і новітніх (емоційності, індивідуального підходу).
          Робочі майстерні підвищують інтерес до навчання, допомагають дитині розкрити власний внутрішній світ, розвивають у неї здатність творити, а не руйнувати, працювати в команді.
                               Шевченко З.В. – учитель світової літератури Шишацької       спеціалізованої школи ім. В.І.Вернадського

Тема. Тематичне оцінювання

         Сатира і гумор

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу, розвивати зв’язне мовлення, вміння самостійно висловлювати думки, виховувати любов до книжки.
Тип уроку: урок – гра, підсумковий.
Обладнання: папір та ручки для учасників, портрети письменників, мікрофон, призи та грамоти переможцям та учасникам гри.
Хід уроку
І. Організаційний момент уроку.

ІІ. Ознайомлення з темою та метою уроку.

ІІІ. Робота над розкриттям теми уроку.

Слово учителя. Сьогодні ми спробуємо довести, що урок перевірки знань може бути ненапруженим, цікавим, різноманітним. Тож пограємо у гру.
«Мозкова атака»
(6 запитань  по 0,5 бали)
1. Назвати літературне ім’я Вільяма Сідні Портера.   ( О. Генрі)
2. Від імені кого ведеться розповідь в оповіданні «Вождь червоношкірих»?  (Сем)
3. Кого із героїв Чехов називає хамелеоном?      (Очумелова)
4. Хто із героїв оповідання «Товстий і тонкий» має ім’я Михайло?     (Товстий)
5. Жанр, який розробив Чехов?   (Оповідання)
6. Як називається невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом?   (Новела)

Гра «Калейдоскоп»
( Складається із 2 турів. Кожен тур оцінюється по 1,5 бали.)
 Бути відомим нелегко. Чи справді це так? Перевіримо. Перед вами на дошці портрети відомих вам письменників. Поки що вони закриті. Я читатиму речення, що стосується певного письменника, а ви скажете, чия біографія має такі факти.
Станція «Відома»
До А.П.Чехова.
-         Видатний російський письменник.
-         За фахом був лікарем.
-         Автор оповідань, повістей, п’єс.
 
До Едгара По.
-         Геніальний містифікатор.
-         Свої мандри здійснює лише у своїй уяві.
-         Остання збірка – книга «Дзвони».

      До Артура Конан Дойля.
-         За мотивами його оповідань було створено десятки фільмів.
-         Мріяв здобути славу в жанрах історичного роману.
-         Закінчив медичний факультет.

Станція «Розпізнайка»

Я буду читати цитати із творів. А ви скажете про  якого героя іде мова.
1. Спати ми лягли десь біля одинадцятої. Послали долі вовняні і ватяні ковдри і поклали Вождя Червоношкірих.      Про кого йдеться мова? (Джонні Дорсет)
2. Раптом зблід, скам’янів, але скоро обличчя його скривила широчезна посмішка; здавалося, що від обличчя і очей його посипались іскри. Про кого йдеться мова?  (Тонкий)
3. Боже ж мій, Господи! Скучили за братиком… А я ж і не знав! Так це, виходить, їхній собака. Дуже радий. Візьми його.   Про кого йде мова?   ( Очумєлов. Поліцейський наглядач)

ІІІ тур «Каламбур»

Усе починається із слова і словом закінчується. Іноді слово буває конче необхідне, а іноді зайве. У поданих рядках слів знайти зайве. Оцінюється в 3 бали.

1.    Білл, О. Генрі, Дорсет, Сем, П’ятниця.
2.    Гайка, море, слідчий, сторож, колія.
3.    Решето, собачка, потяг, палець, делікатна робота.
4.    Залізниця, гімназист, поцілунки, печера, чиношанування.
5.    Оповідання, Таганрог, гімназія, медичний факультет, Північна Кароліна.
6.    Лікар, шарж, Париж, ранчо,  в’язниця.

ІV тур. «Мікрофон»
Слово учителя. Перевіримо ваші ораторські здібності. Уміння висловлювати свою думку. Оцінка з 3 бали.
Книжка у моєму житті. Яку книгу чи збірку якого автора ти взяв би з собою в дорогу?
 Слово учителя .
Ось добіг до кінця урок. Гадаю ви зумієте у нашому складному житті бути толерантними до думок, поглядів і оцінок інших людей, зумієте бути самокритичними, скористаєтесь багатством знань, будете дбайливо ставитись до слова. Нехай вашим порадником і другом завжди буде книга.
«Усмішка по колу»
Учні беруться за руки і, усміхаючись, по черзі висловлюють побажання одне одному про прочитану книгу.
 ІV Підсумок уроку.
Виставлення і коментар оцінок.


 
Інтегрований урок.


Тема: “Найбільший оптиміст століття”.
            Чарльз Діккенс. “Різдв’яна пісня у прозі”. Подорож головного             
            героя у часі та просторі.
Мета: подати короткі відомості з біографії, презентувати учням
          повість “Різдв’яна пісня у прозі”, зацікавити оповіданням
          письменника, навчити школярів стежити за авторською
          думкою у творі; розвивати асоціативне мислення школярів,
          навчити виразного читання, спостирежливості, уміння
          слухати та робити висновки, донести до дітей суть
          гуманістичних ідеалів письменника.
Обладнання: портрети Ч. Діккенса, виставка його книг, тексти
          “Різдв’яної пісні у прозі” в перекладі В. Гайда, карта світу,
          карта Лондона.
Тип уроку: інтегрований урок, урок гра.
Хід уроку.
             
                                                       Доваршені оптимісти, одним з яких
                                                       був Діккенс, не приймають світ, не
                                                       захоплюються світом – вони в нього
                                                       закохані.
                                                                                              Г.К.Честерон.
I.Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

         Діти. Сьогодні ми проводимо інтегрований урок, урок гра- подорож до далекої країни Великобританія, у музей Ч.Діккенса. Про Діккенса Честерон говорив такі слова: “Довершені оптимісти, одним з яких був Діккенс, не приймають світ, не захоплюються світом- вони в нього закохані.” Ці рядки і будуть слугувати за епіграф нашого уроку.
         Діти . Ми будемо подорожувати незвичним транспортом. Це уявний літак. Уявіть себе пасажирами літака “Вундеркінд” який курсує маршрутом Шишаки – Лондон.
         На борту літака вас зустрічає екіпаж літака. Тож слово надаю командиру екіпажа Олександру Миколайовичу.
 II.Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1.Розповідь учителя геогрофії.

 Доброго дня! Вас вітають  на борту уявного літака “Вундеркінд”. Пристебніть паси безпеки . Ми розпочинаємо зліт.

Географія

         Польща – це держава в Центрально – Східній Європі. Офіційна назва – Республіка Польща. Площа – 313 тис. км.кв. Населення – 38,6 млн. чол. Столиця –  Варшава.Польща має вихід до Балтійського моря.

         В країні переважає рівнинний рельєф – Польська низовина займає 80% території країни, також в Польщі є гори – Карпати і Судети. Країна має густу річкову сітку, багато озер, боліт. Найбільші річки – Вісла та Одра. Польща має значні поклади корисних копалин - кам’яного вугілля, сірки, срібла. Також в наявності цинк, свинець, природний газ та інші мінерали.

         Чехія – це держава у Центрально – Східній Європі. Офіційна назва -  Чешська Республіка.Площа – 79 тис. км.кв. Населення –
10.3 млн.чол. Столиця - Прага.
         Значну частину території Чехії займають гори – Богемські, Судетські, Карпатські. По території Чехії протікає річка Ельба та її притока Влтава. Гірські масиви вкриті лісами. З корисних копалин є вугілля, руди металів, уран, кварц. Чехія також відома в усоьму світі своім пивом, виробами із скла та курортами.

         Німеччина – країна Західної Європи. За показниками економічного розвитку вона займає 1 місце в Європі і 3 в світі.Офіційна назва – Федеративна Республіка Німеччини. Площа – 357 тис. км.кв. Населення – 81,8 млн. чол. Столиця – Берлін.
         За особливостями рельєфу країну можна поділити на три частини : Північнонімецьку низовину, Середньо – німецькі гори та підвищену Південну Німеччину. На відміну від інших країн Західної Європи Німеччина має густу річкову сітку. Найбільшими ріками є Рейн, Дунай, Ельба, Оедр. Донедавна ці річки були найбруднішими в Європі. Корисні копалини Німеччини досить вичерпані. Головним багатством країни є кам’яне та буре вугілля, також є поклади калійних солей та будівельних матеріалів.
         Німеччина відома в світі як один з найбільших виробників пива. За цим показником країна поступається лише США, а за споживанням пива на душу населення та його експортом Німеччина утримує 1 місце в світі.


          2.Повідомлення учня про Францію французькою мовою та      
            переклад.

         3.Повідомлення учня про Англію англійською мовою та
            переклад.

         4.Повідомлення учня про Лондон англійською мовою та
            переклад.
. 
        5.Учитель англійської мови:

Діти! Ми щойно під’їхали до музею Ч.Діккенса. І нас зустрічають екскурсоводи музею.
         Вітаються.         6.Повідомлення учня про біографію Діккенса англійською мовою.
        Переклад

        7. Учитель іноземної мови.
Шановні працівники музею. Вирушаючи в таку далеку подорож, ми, звичайно, ознайомилися вдома про життєви й і творчий шлях Ч. Діккенса. Прослухайте, будь ласка, розповідь українських учнів про письменника

       8. Розповідь учениці 

У Лондоні, недалеко від ділового центру міста – Сіті, на Дауті – стріт, 48 знаходиться музей відомого англійського письменника Чарльза Діккенса. Усе тут нині так само, як і за часів митця. Увагувідвідувачів завжди привертає груба рама з маленьким віконцем, трохи завбільшки за кватирку. Дивний експонат… Екскурсовод пояснить вам, що саме у це віконечко дивився маленький Чарльз на світ. Де і коли це було? Розповів про все це   письменник лише у спеціальному листі . нікуди не відісланому, - адресованому майбутньому біографові.

         Виявляється, Діккенсам довелося зазнати злиднів, коли батька кинули до боргової в’язниці. Залишившись без засобів до існування, сім’я теж переїхала туди. Саме там, у борговій в’язниці, і було те маленьке віконечко.
         З 12 років Чарльз змушений був заробляти на хліб. Йому доводилось працювати по 16 годин на добу за мізерну платню – 6 шилінгів на тиждень. Тоді Діккенс дав собі обітницю самостійно боротися з труднощами.
         Юнак наполегливо займався самоосвітою, працював у конторі юриста, судовим репортером. Через деякий час він посів чільне місце серед англійських журналістів. 1833 року в газеті “Мансли мэгэзин” з’явилося його перше оповідання, підписане дивним ім’ям “Боз” (це було жартівливе прізвисько його молодшого брата). “Нариси Боза” стали популярними. Так в англійській літературі з’явилося нове ім’я: Черльз Діккенс. Попереду були роки важкої праці й слава, яку принесли романи “Олівер Твіст”, “Запики Піквікського клубу”, “Домбі і син”, Девід Копперфілд” та інші.
         Слава не змінила демократичних поглядів письменника. Він любив людей, був завжди самостійеим у висловлюваннях. Митець все життя вірив у те, що немає нічого сильнішого за людину, що будь – яке зло можна побороти зусиллям людської волі.
         Відрмо, що королева Вікторія мала наміри подарувати Діккенсові титул дворянина. Однак ця звістка не викликала у ноьго великого захоплення. Найбільшою винагородою для Діккенса була любов читачів.
         Ознайомлення з творчістю письменника в Україні розпочалося з переказів його творів у 1880 році. 1987 року роман “Олівер Твіст” переклали М. Пінчевський і О. Терех.

         9.Огляд виставки творів Ч.Діккенса.

Учитель зарубіжної літератури (працівник музею),
Ми дуже вражені вашими знаннями про нашого генія.
 А зараздавайте познайомимося з  експонаиами нашого музею.
         Перед вами рама знаменитого вікна, через яке малий Чарльз спостерігав за навколишнім світом. Що ж це за вікно. Воно знаходиться у борговій в’язниці, де проживала сім’я.А у в’язницю родина маленького Діккенса потрапила невипадково. У батька було багато боргів. І тому лихвар забрав усе що, було у будинку, навіть улюблені книги Чарльза.
         Із розповідей ви дізналися, що Чарльз з 12 років змушений був тяжко працювати. “Так розпочалося моє рабство” – говорив пізніше письменник.
         Чарльз, здобував самотужки освіту, хоча навчався в школі. Цому було не цікаво навчатися. Адже до дітей бідних у школах Англії було погане відношення.
         Починаючмз 15 років, він працює клерком, газетним репртером.Він працював у різних Лондонських газетах Перші його нариси “Пансіон” вийшли у 1833 році в газеті “Хроніки” під псевдонімом “Боз”.Редактору сподобався як сам автор так і його твори.. Він знайомить його з своїми доньками  .Чарльз закохується в старшу доньку , яку звали Кет.Між ними зародилося кохання . Вони невдовзі одружуються.Працюючи і над нарисами, і над романами, Діккенс змальовує життя бідног народу, а також засуджує англійську буржуазію. Написав такі твори:” Посмертні записки Піквінського двору”, “Пригоди О лівера Твіста”, “Домбі і син”, “Дквід Коперфілд”. У 1943 році видав збірку “Різдвяні оповідання”. Прослухайте історію створення  “Різдвяної пісні у прозі”.
       
        
         10.Слово учня- екскурсовода  про “Різдв’яну пісню у прозі”.

        11.Колективне читання уривків із строфи.

         12.Бесіда за запитаннями.
         III.Підсумок уроку робить учень на зворотньому шляху додому.

          ІV. Д\З. Прочитати IIIV строфи, відповідати на запитання.

ВІКТОРИНА «УПІЗНАЙ ТВІР ЗА ЙОГО УРИВКОМ». ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 6 КЛАСІ

Учням пропонується вибрати один із трьох  уривків. За кожну правильну відповідь – 3 бали. Перемагає той, хто набере найбільшу кількість балів.

1.     І. Крилов  «Вовк і  Ягня»

А). Отже, хоч він стояв і вище по течії,

 але почав обвинувачувати Ягня,

 що воно каламутить йому воду й не дає пити. (Езоп)

Б). У сильного безсилий винен завсігди:
Багато прикладів з історії ми знаєм.
Та ми історій не складаєм,
А в Байці можем це розповісти.

В). Одно ягня пішло до річки напитися водички. Втім надбіг голодний вовк, що шукав поживи. Він побачив молоденьке, товстеньке ягнятко і аж йому очі засвітилися з утіхи.( Жан де Лафонтен)

2. Міф «Пігмаліон і Галатея»

А). Побачила його згори богиня кохання Афродіта і лукаво всміхнулася. — Мій синку,— мовила вона до Ерота, що, згорнувши золоті крильцята, тулився їй до ніг.— Усі смертні і навіть безсмертні підвладні мені, богині кохання, але вічні боги почали про це забувати і вже не так, як колись, шанують нас із тобою. А ми доведемо свою владу — ти ж, хлопчику любий, моя оборона і поміч. Бачиш он страшного Аїда на чорних конях? Ну ж бо поціль своєю гострою стрілою йому в саме серце. Хай і він відчує могутню владу кохання. («Деметра і Персефона»)

Б). Йому стало здаватися, що жодна з смертних жінок не перевищує його статую красою і благородством. Ревнуючи до кожного, хто міг би її побачити, Пігмаліон нікого не пускав у майстерню. На самоті – вдень у променях Геліоса, вночі при світлі лампад – захоплювався юний цар статуєю, шепотів їй ніжні слова, обдаровував квітами і коштовностями, як це роблять закохані.

В). Дійшов він до палацу повелителя підземного царства – Аїда. Високо на золотому троні сидів грізний Аїд і поряд з ним його прекрасна цариця Персефона. Багато дивних і незвичайних міфічних істот він побачив. («Орфей і Еврідіка»)

3. Жуль Верн «П’ятнадцятирічний капітан»

А). На борту є пасажири - мати з сином та їхні супутники, і це ще дужче ускладнювало становище.

Правда, є ще п'ятеро негрів. Це славні, хоробрі, сумлінні люди, готові виконувати його накази, однак вони анічогісінько не тямлять у морській справі!

Б). На борту яхти разом із лордом Гленарваном була його молода дружина леді Гелена й двоюрідний брат — майор Мак-Наббс.

Нещодавно збудована яхта вийшла на випробування в море за кілька миль від Клайдської затоки й тепер поверталась до Глазго. ( Жуль Верн «Діти капітана Гранта») 

В). По дорозі професор і китобої подружилися. Упертюх Нед, єдиний з усієї команди, не вірив в існування «гігантського нарвала», вважаючи всі історії про нього газетними «трюками». Тому, хто першим помітить чудовисько, капітан обіцяв 2000 доларів. За океаном стежили десятки очей, але «нарвал» все не з’являвся. Три місяці по тому екіпаж фрегата втратив останню надію.
(Жуль Верн «Двадцять тисяч льє під водою»)

4. Роберт Льюїс Стівенсон «Острів скарбів»

А). Уперед, пірати! Томас Вогняний, Марі Безстрашна і Віллі-Розумник чекають на тебе, щоб вирушити у подорож на їхньому галеоні “Чорний Дракон”! Отже, курс на неймовірні пригоди з піратами!

 (Жюльєтт Парашин-Дені «Банда піратів. Острів Дракона»)

Б). Він полічив людей, і виявилося, що їх рівно сорок, окрім отамана. Отаман став попереду своїх людей і повів їх до високої скелі, в якій були маленькі залізні двері, вони так заросли травою і колючками, що були майже непомітні.

Отаман зупинився перед дверима і голосно крикнув:

- Сим, відкрий двері!

І раптом двері в скелі відчинилися, отаман увійшов, а за ним увійшли його люди, і двері знову зачинилися за ними. (Арабська народна казка «Алі-Баба і сорок розбійників»)

В) — Ні, не я, — казав Сілвер. — Флінт був капітаном. А я був за старшого матроса, це через свою дерев'янку. Ноги я збувся у тій самій баталії, де старий П'ю збувся своїх баньок. Мені відтяв ногу вчений хірург з коледжу, напханий латиною та всякою такою всячиною. Але його теж опісля повісили в Корсо-Касле, як собаку, сохнути на сонці разом з іншими... То були Робертові люди, і все спричинилося тим, що вони міняли назви своїх суден — то воно тобі "Королівська фортуна", то якось інакше зветься. А по-моєму, як судію охрестили, так його й треба завше звати. Ми не міняли назви "Кассандри", і вона щасливо довезла нас усіх з Малабару після того, як Інгленд захопив віце-короля Індії. 

5. Чарльз Діккенс « Різдвяна пісня в прозі»

А). Коли б іще ставатися усіляким дивам, як не на Різдво? А коли ви святкуєте Різдво в далекому, заметеному снігом селі, слідуючи віковічним традиціям, то будьте певні: щось неймовірне обов’язково станеться. ( Оксана Лущевська «Дивні химерики, або таємниця старовинної скриньки»)

Б). Ніхто ніколи не зупиняв його на вулиці радісним вигуком: "Любий Скрудже! Як поживаєте? Коли завітаєте до нас?" Жоден жебрак не насмілювався простягнути до нього руку за милостинею, жодна дитина не зважувалася запитати в нього, котра година, і жодного разу в житті ні єдина жива душа не попросила його вказати дорогу. 

В). Отаким чином, як тільки чорт сховав у кишеню свою місяць, враз по всьому світі зробилося так темно, що не кожен би знайшов дорогу до шинку, не тільки до дяка. Відьма, опинившись раптом у темряві, скрикнула. Тут чорт, підкотившись до неї бісиком, підхопив її під руку й заходився нашіптувати на ухо те саме, що звичайно нашіптують усій жіночій породі. Дивно ведеться в нас на світі! Все, що тільки живе на ньому, все намагається переймати та перекривляти одне одного. ( М.Гоголь «Ніч перед Різдвом»)

6. А.П.Чехов «Хамелеон»

А). Тонкий раптом зблід, скам'янів, але скоро обличчя його скривила широчезна посмішка; здавалося, що від обличчя і очей його посипались іскри. Сам він зіщулився, згорбився, звузився... Його чемодани, клунки і коробки стиснулись, поморщились... Довге підборіддя дружини стало ще довшим; Нафанаїл витягся струнко і застебнув усі ґудзички свого мундира... (А.П.Чехов «Товстий і тонкий»)

Б). За ним женеться чоловік у ситцевій накрохмаленій сорочці й розстебнутій жилетці. Він біжить за ним, і, подавшись тулубом уперед, падає на землю, й хапає собаку за задні лапи. Чути вдруге собаче вищання і крик: "Не пускай!" 

В). Слідом за ним у річку ступив другий. Вони не роззувалися, хоч вода була холодна, як крига, — така холодна, аж кості нили і затерпали ноги. Подекуди шумливий вир сягав їм до колін, і обидва вони втрачали опору.(Джек Лондон «Жага до життя»)

7. В. Короленко  «Сліпий музикант»

А) Крім матері і батька, у хлопчика був дядько Максим Яценко – мамин брат, який жив з ними. Батько хлопчика був звичайним сільським поміщиком Південно-західного краю. Був добрий, пильно наглядав за робітниками, і праця забирала майже весь його час, тому він мало часу проводив вдома і майже не займався вихованням хлопчика. 

Б). Він розв'язав свого клумака і передусім полічив сірники. Їх було шістдесят сім. Щоб пересвідчитись, він перелічив їх тричі. Тоді розділив сірники на три пучечки, загорнув кожен у промащений папір і сховав — один пучечок у порожній кисет, другий — за внутрішній обідок приношеного капелюха, а третій — за пазуху, під сорочку.(Джек Лондон «Жага до життя»)

В). — Брешеш, сліпий! Не бачив, то, виходить, навіщо брехати? Їх благородіє розумний пан і розбирають, якщо хто бреше, а хто по совісті, як перед богом... А якщо я брешу, то нехай мировий розсудить. У нього в законі сказано... Нині всі рівні... У мене в самого брат у жандармах... щоб ви знали... (А.П.Чехов «Хамелеон»)

8. Антуан да Сент-Екзюпері «Маленький принц»

А). Він видерся на пагорок і розглянувся довкола. Ніде ані деревця, ні кущика — саме тільки сіре море моху, серед якого розкидано сірі скелі, сірі озерця та сірі струмки. Небо теж було сіре. А на небі ні сонця, ні навіть проблиску сонця. Він не знав, де північ, і забув, якою дорогою прийшов сюди минулого вечора. Але він не заблукав. Він був певний цього. Незабаром він дістанеться до Країни Патичків. (Джек Лондон «Жага до життя»)

Б). Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали лише для розваги. Мені стає дуже боляче, коли я згадую свого маленького приятеля й розповідаю про нього. Уже минуло шість років відтоді, як він зі своїм баранцем покинув мене. I я силкуюся розповісти про нього, щоб не забути його. Живий жаль бере, коли забувають друзів. Не кожен має друга.

В). Одного літнього вечора хлопчик лежав у кімнаті, напівдрімаючи. Ось уже кілька днів він засипав під якимсь особливим, чарівним враженням, якого не міг собі другого дня пояснити. Ранком він прокидався розніжений і жваво питав у матері: "Що це було... вчора? Що воно таке?" Мати не знала, в чому річ, і цього вечора вирішила залишитися біля постелі дитини довше, щоб з'ясувати собі дивовижну загадку. (В. Короленко  «Сліпий музикант»)

9. Рей Бредбері «Усмішка»

А). На щастя для астероїда В-612, султан турецький звелів своєму народові під страхом смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном — тепер уже в чепурній парі знову доповів про своє відкриття. Цього разу з ним погодилися геть усі. (Антуан да Сент-Екзюпері «Маленький принц»)

Б). Кліві вдало приземлився на З-М-22: винятково вдало, беручи до уваги той факт, що до його розпечених приладів неможливо було доторкнутися. Розм’яклі від перегріву труби скрутило вузлом, а поштова сумка на спині обмежувала рухи. Поштоліт-243 вплив у атмосферу, немов лебідь, але за п’ять метрів від поверхні двигуни відмовили, і він каменем упав на землю. (Роберт Шеклі «Запах думок»)

В). Хлопчисько стояв одразу за двома чоловіками, які гучно розмовляли між собою, але у чистім холоднім повітрі звук голосів здавався удвічі гучнішим. Хлопчисько притупцьовував на місці і дмухав на свої червоні, у саднах, руки, позираючи то на брудну, з грубої мішковини, одежу сусідів, то на довгий ряд чоловіків та жінок попереду.

10. Астрід Ліндгрен «Міо, мій Міо»

А). Юнатан звав мене Хрущиком. Давно так назвав, ще як я був маленький. І коли я одного разу спитав його, чому він так назвав мене, Юнатан відповів, що він дуже любить хрущиків. А особливо таких хрущиків, як я. Авжеж, Юнатан справді любив мене, не знаю, за що. Адже я завжди був негарний, боягузливий, дурний хлопчисько, клишоногий і взагалі. (Астрід Ліндгрен «Брати Лев’яче серце»)

Б). Усі пішли пити каву. Малий був дуже засмучений і шукав, чим би втішитися. Він усівся на своє улюблене місце біля каміна – якнайближче до вогню. Ці хвилини, коли вся родина пила після обіду каву, були чи не найкращі за весь день. Тоді можна було спокійно поговорити з татом і мамою. (Астрід Ліндгрен  «Малий і Карлсон, що живе на даху»)

В). Я був годованцем у тітки Едлі й дядька Сікстена. Опинився в них, ще коли мені було всього рік. А до того жив у сирітському притулку. Мене взяла звідти тітка Едля. Власне, вона вибирала дівчинку, але не було такої, як їй хотілося, тому взяла мене. 

11. Міхаель Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»

А). Альфонс За-Чверть-Дванадцятий був вельми позитивним управителем. У будь-якому разі ніхто не міг сказати на його адресу нічого поганого, тому що про нього, власне, взагалі нічого не можна було сказати. Переважну частину часу він у короні, у домашньому халаті з червоного оксамиту та шльопанцях у шотландську клітину сидів у себе в замку та вів телефонні розмови. Для цієї мети в нього мався великий золотий телефон.

Б). Учора ввечері в нашому місті, у кварталі Факельрос, виникла страхітлива пожежа, внаслідок якої згорів дощенту один із старих дерев'яних будинків і загинула людина. Коли будинок загорівся, десятирічний хлопець Карл Лев лежав сам, тяжко хворий, у квартирі на третьому поверсі. (Астрід Ліндгрен «Брати Лев’яче серце»)

В). Пані Берті Бартолотті сиділа в кріслі-гойдалці й снідала. Вона випила чотири чашки кави, з'їла три булочки з маслом і медом, двоє некруто зварених яєць, скибку чорного хліба з шинкою і сиром та скибку білого хліба з паштетом із гусячої печінки. Снідаючи, вона гойдалася, — бо крісло-гойдалка на те й зроблене, щоб у ньому гойдалися, — тому на її халаті з'явилися руді плями від кави й жовті від яєць. Крім того, їй за викот нападало повно крихт із булочок і хліба. (Крістіне Нестлінгер «Конрад, або Дитина  з бляшанки»)

12. Крістіне Нестлінгер «Конрад, або Дитина  з бляшанки»

А). Пані Бартолотті завжди казала "дитино моя", коли розмовляла сама з собою. Свого часу, як вона справді була ще дитиною, до неї так завжди зверталася мати:

"Ану, дитино моя, зроби уроки! Ану, дитино моя, витри посуд! Ану, дитино моя, замовкни!"

Б). Так, до речі, аби не забути: короля можна було побачити тільки в святкові дні, бо весь інший час він повинен був управляти. Але по святах рівно за чверть дванадцять він підходив до вікна та привітно махав рукою. Тоді його піддані раділи та підкидали у повітря шляпи. (Міхаель Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»)

В). Кліві спостерігав за тваринами із млявим інтересом. Навіщо чистому розуму турбуватися про вовків та білок, нехай навіть сліпих? Він помітив, що білка завмерла не далі як за півтора метра від вовка. Вовк повільно наближався. За метр від білки він, очевидно, утратив слід. Похитавши головою, повільно обійшов білку по колу, а згодом знову рушив прямо, але на білку не натрапив. (Роберт Шеклі «Запах думок»)

 

ЛІТЕРАТУРНА ГРА «О,ЩАСЛИВЧИК!». ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА ТЕМОЮ «ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА» У 6 КЛАСІ

За кожну правильну відповідь гравець отримує 2 бали. «Щасливчик» той , хто дасть відповідь на 6 запитань поспіль і набере 12 балів.

1.     Жуль Габріель Верн народився:

А). Англія.       Б). Франція.        В) Шотландія.

     2. Який твір  Ж. Верна проілюстрував Лев Толстой?

А). «П’ятнадцятирічний капітан».     Б) «П’ять тижнів на повітряній кулі».

В). «Довкола світу за вісімдесят днів».

      3. Головного героя роману  «П’ятнадцятирічний капітан» звати:

А).  Марлі.        Б).      Вакула.        В). Дік Сенд.

      4.  Шхуна – бриг у романі «П’ятнадцятирічний капітан» має назву:

А). «Пілігрим».            Б). «Бедфорд».              В). «Сен – Мішель ІІІ» .

      5. Скільки негрів врятували з судна «Вальдек»?

А). Вісім.             Б). Чотири.            В). П’ять.

      6. Як звали найстаршого з негрів?

А). Бат.         Б). Том.         В). Остін.

      7. На які літери реагував собака Дінго?

А). С В.      Б)  С Б.     В). С Д.

      8. Кузен Бенедикт був:

А). Ентомологом.      Б). Орнітологом.        В). Зоологом.

       9. Кока на шхуні «Пілігрим» звати:

А). Остін.       Б). Герріс.       В). Негоро.

       10. На якому континенті відбуваються події у романі «П’ятнадцятирічний капітан»?

А).  Європа.     Б). Африка.     В). Південна Америка.

        11.  Як звали хазяїна Дінго?

А). Самюель Вернон.    Б). Джеймс Велдон.     В).Бенедикт.

        12. Самюель Вернон був:

А). Мандрівником.     Б). Капітаном.        В). Ентомологом.

        13. Що закопав Негоро біля хижини мандрівника?

А). Скарб.       Б). Годинник.      В). Гроші.

        14.  Хто убив Негоро?

А). Геркулес.    Б). Дінго.       В). Дік Сенд.

        15. Чарльз Діккенс народився в:

А). Німеччині.       Б). Англії.       В). Франції.

        16. Першим до Скруджа з’являється:

А). Дух Минулого.     Б). Привид Марлі.          В). Дух Майбутнього.

        17. У Скруджа будинок був:

А). Старий і похмурий.         Б). Новий і великий.          В). Новий і малий.

        18. Скрудж і Марлі були:

А). Компаньйонами.         Б). Ворогами.          В). Сусідами.

         19. Що показав Скруджеві перший із трьох Привидів?

А). Минуле.       Б). Теперішнє.        В). Майбутнє.

        20. Що уособлює образ другого Привида?

А). Смуток.         Б). Радість.       В). Занепокоїння.

        21. Сина Боба Кретчита звали:

А). Тім.          Б). Марлі.          В). Фред.

        22. Яким став Скрудж після зустрічі з Привидами?

А). Добрим і щедрим.     Б). Злим і скупим.       В). Злим і щедрим.

        23. Що отримала родина Кретчитів від Скруджа на Різдво?

А). Курку.      Б). Індичку.       В). Гуску.

        24. Як називаються частини твору «Різдвяна пісня в прозі»?

А). Куплети.          Б). Частини.         В). Розділи.

        25. Скрудж пішов привітати з Різдвом:

А). Родину Кретчитів.        Б). Нікого.        В). Родину племінника.

        26. Яким псевдонімом Чарльз Діккенс підписав своє перше оповідання?

А). Ніколас.       Б) Боз.          В). Бос.

        27. Що для Скруджа було найголовніше?

А). Добро.         Б). Гроші.         В). Влада.

        28. Куди подівся напарник Скруджа?

А). Поїхав у відрядження.        Б). Помер 7 років  тому.        В). Захворів.

        29. Микола Гоголь народився на:

А). Полтавщині.           Б). Кіровоградщині.           В). Київщині.

        30. «Ніч перед Різдвом»  входить до збірки:

А). «Миргород».     Б). «Вечори на хуторі біля Диканьки».       В). «Ревізор».

        31. «Ніч перед Різдвом»  за жанром:

А). Казка.         Б). Повість.        В). Нарис.

        32. З якою метою чорт украв місяць?

А). Помститися ковалеві.  Б). Угодити  Солосі.  В). Познущатися над селянами.

        33. З якою метою відправився Вакула в Петербург?

А). На екскурсію.      Б). Дістати царські черевички.     В). Святкувати Різдво.

        34. Яким чином коваль Вакула потрапив у Петербург?

А). На спині чорта.     Б). Пішки.        В). На конях.

       35. Де ховала Солоха своїх гостей?

А). У мішках.      Б). Під лавкою.         В). На печі.

       36. До кого пішов за порадою Вакула?

А). Корнія Чуба.       Б). Пузатого Пацюка.       В). Солохи.

       37. Потрапити до цариці Вакулі допомогли:

А). Запорожці.        Б). Парубки.       В). Придворна свита.

       38. Хто виніс мішки з хати Солохи?

А). Пузатий Пацюк.      Б). Вакула.          В). Нечиста сила.

       39. Де відбуваються події повісті «Ніч перед Різдвом»?

А). Полтава.       Б). Диканька.         В). Київ.

 

 

ЛІТЕРАТУРНА ВІКТОРИНА ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 6 КЛАСІ

1.     Назвіть авторів підручника, за яким ми працюємо. (О.М.Ніколенко, Т.М.Конєва, О.В.Орлова)

2.     Наука, завданням якої є вивчення міфів – це….. (Міфологія)

3.     Він допоміг Зевсові подолати титанів і здобути владу над світом. (Прометей)

4.     Що викрав Прометей з Олімпу? (Вогонь)

5.     Хто врятував Прометея?  (Геракл)

6.     Скільки подвигів здійснив Геракл?   (12)

7.     Саме його ймення в перекладі з грецької означає робити по – мистецькому. (Дедал)

8.     Міф про самозакохану людину.(«Нарцис»)

9.     Скульптор, цар Кіпру, зробив із слонової кістки статую прекрасної дівчини й закохався в неї. (Пігмаліон)

10.  Він порушив заборону Аїда, озирнувся і – назавжди втратив кохану.  (Орфей)

11.  Богиня родючості, хліборобства, шлюбу.(Деметра)

12.  Короткий віршований або прозовий літературний твір повчального змісту, у якому діють алегоричні персонажі, що уособлюють риси людських характерів, чесноти й вади, явища життя – це….(Байка)

13.  Байка складається з….(Розповіді і моралі)

14.  Автор байок «Квартет», «Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня».                 (І. Крилов)

15.  Художня мова, де думка не  висловлена прямо, а зашифрована в алегоріях і натяках – це…(Езопова мова)

16.  У якій країні народився Іван Крилов? (Росія)

17.  Великий за обсягом прозовий твір, дія якого  відбувається довкола розкриття характерів кількох персонажів, що формуються під час надзвичайних обставин і пригод – це… (Пригодницький роман)

18.  Де відбуваються події роману «П’ятнадцятирічний капітан»?  (Африка)

19.  Кого врятували на судні «Вальдек»? ( Собаку Дінго і 5 негрів)

20.  Чи пам’ятав Дік Сенд своїх батьків? (Ні, він був сиротою)

21.  Ким був Самюель Вернон ? (Мандрівником)

22.  Яким псевдонімом підписав своє перше оповідання Чарльз Діккенс? (Боз)

23.  Ім’я головного героя повісті  «Різдвяна пісня в прозі». (Скрудж)

24.  Що показав Скруджеві  перший із трьох Привидів? (Минуле)

25.  Що уособлює образ другого Привида? (Радість, енергія, оптимізм)

26.  На честь кого Микола Гоголь отримав ім’я? (На честь Святого Миколая, якому молилася мати Гоголя)

27.  Куди збираються дівчата і хлопці у повісті «Ніч перед Різдвом»? (Колядувати)

28.  Назвіть представників нечистої сили  у повісті «Ніч перед Різдвом». (Відьма і чорт)

29.  Який персонаж повісті «Ніч перед Різдвом» увібрав риси запорізьких козаків? ( Пацюк)

30.  Різновид комічного, відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах – це…(Гумор)

31.  Прийом, який виражає глузливо – критичне ставлення  митця до предмета зображення, прихована насмішка, коли висловлювання набуває протилежного значення – це… (Іронія)

32.  Де відбувається дія оповідання «Хамелеон»? (На базарній площі)

33.  Кого з персонажів в оповіданні «Хамелеон» можна назвати хамелеоном? (Очумєлова)

34.  Назвіть головних героїв оповідання «Товстий і тонкий» (Два приятелі, які знали одне одного з дитинства: Порфирій і Михайло)

35.  У якій країні відбуваються події оповідання «Жага до життя»? (Канада)

36.  Чому герої оповідання «Жага до життя»  опинилися в далекому північному краї? (Вони шукачі золота)

37.  Як Білл поплатився за зраду? ( Загинув)

38.  Через які випробування довелося пройти невідомому герою під час небезпечної мандрівки? (Зрада товариша, страх, самотність, небезпека від хижих звірів, голод, холод )

39. Хто автор повісті «Сліпий музикант»? (В.Г.Короленко)

40.  Назви ім’я та прізвище головного героя твору «Сліпий музикант». (Петро Попельський)

41.  Чим мати хотіла завоювати увагу Петра? (Віденським роялем)

42.  Хто першим увів Петра у світ музики? ( Йохим, він грав на сопілці)

43.  За жанром «Сліпий музикант» - це…(Повість)

44.  Назва твору, в якому автор закликає замислитися людство над своїм майбутнім? (Рей Дуглас Бредбері «Усмішка»)

45.  У якому році відбуваються події, описані в новелі «Усмішка»? (2061р.)

46.  Як звати хлопчика, що стояв у черзі перед двома чоловіками? (Том)

47.  Чому заборонялося кидати каміння в картину? (Щоб кожен хоч раз міг плюнути в неї)

48.  Що Том зробив із клаптиком  картини? (Відніс додому і заховав)

49.  Традиційний жанр японської поезії; неримований вірш, що складається з трьох рядків: у першому – 5 складів, у другому – 7, у третьому – 5 – це…(Хайку)

50.  Великий твір(як правило, віршований), у якому зображені значні події та яскраві характери персонажів – це… (Поема)

51.  Яка головна думка поеми «Пісня про Гайавату»? ( Заклик до єднання і припинення племінних чвар)

52.  Що означає вислів «люлька згоди»? (Помиритися, укласти мир)

53.  Назвіть головного героя оповідання Роберта Шеклі «Запах думок» (Лірой Кліві)

54.  Що допомогло Міо та Юм-Юмові знайти один одного в печері, коли вони заблукали? ( (Сопілка)

55.  Як вирішив розправитися  Като з Міо та Юм-Юмом? (Замкнути у вежі, щоб вони вмерли голодною смертю)

56.  Як Міо вибрався  з в’язниці? (При допомозі невидимого плаща ткалі з чарівно\ тканини)

57.  У Якій країні жив машиніст Лукас? ( Недогадія)

58.  З якою метою король покликав до себе Лукаса? ( Щоб сповістити  про те, що потрібно позбутися Емми)

59.  Яка головна проблема постає у повісті  К. Нестлінгер « Конрад, або Дитина з бляшанки»? ( Взаємини дітей і дорослих)

60.  Скільки років було Конраду, коли він потрапив до пані Бартолотті? (7років)

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО – КОМЕРЦІЙНА ГРА «ПЕЧЕРА СКАРБІВ» ЗА ТВОРАМИ М.В.ГОГОЛЯ

Обладнання: І. Ігрове поле:

1. Конверти для запитань ЗО шт.

2. Торбинка з фішками (від 1 до ЗО)

3. Пуста торбинка (для фішок, що відіграли)

4. Планшет для конвертів

5. Гонг

6. Годинник із секундною стрілкою

7. Прапорці

II. Скарбниця:

1. Скриньки різних розмірів (чим більші, тим краще)

2. Біжутерія (чим більше, тим краще)

3. Гроші (від 500 до 1000 умовних одиниць)

4. Скатертини (3-2 шт.)

А також: столи (5 шт.);

     стільці (за кількістю гравців);

     магнітофон (для музичного    оформлення);

     призи.

Загальні зауваження:

гра може мати різноманітну тематику і ступінь складності. У кожному окремому випадку вчитель сам повинен вирішити, на скільки обмежити кількість матеріалу, що береться для гри. Теми підбираються з розрахунку вікових особливостей учнів, їх уподобання, загального розвитку, а також враховуючи зміст програми.

 Приклади тем:

Темою гри може бути окремий розділ, книжка або декілька творів різних авторів;

- кількість запитань і конкурсів, які готуються до гри, повинна бути кратна кількості команд, що беруть участь у грі, і на кожну команду повинно припадати не менше 6-7 запитань і конкурсів;

- кількість команд (не менше трьох, інакше конкурс "Біла рукавичка" втрачає свій зміст);

- музичні паузи не обов’язкові, але вони надають особливий шарм і шик грі. Гра стає шоу.

        Особливу увагу потрібно звернути на підготовку команд. Оскільки правила досить складні, учасників гри треба познайомити з ними завчасно. За один – два тижні до проведення гри повідомити дітей про тему гри, ознайомити з необхідним списком рекомендованої літератури;

- гру бажано проводити у великому приміщенні (клас, актовий зал, шкільна їдальня);

брати участь у грі можуть учні з 5 по 11 клас. Команди складаються як з гравців одного віку, так і з різновікових категорій

Наприклад: 1 команда - гравці паралелі А з 5 по 11 клас

     2 команда — гравці паралелі Б.

- кожне поставлене запитання повинно мати правильну відповідь;

- під час гри ведучий не тільки задає запитання і стежить за чітким виконанням правил, а й повідомляє гравцям додатковий цікавий матеріал, який допомагає дати правильну відповідь;

- ведучим краще брати вчителя, який готував запитання.

Правила гри

І тур

(команди заробляють гроші)

1. Кожне запитання або конкурс має свою вартість в залежності від складності. Якщо команда за 30с дає точну відповідь, вона одержує грошову винагороду. Якщо відповідь неправильна, то гроші повертаються в призові скриньки «Печери скарбів».

2. Номер запитання команди по черзі вибирають, витягуючи фішки з номерами із торбинки польового гравця.

3. За часом в грі стежить Той, Хто Береже Час (гравець з годинником і гонгом).

4. Конкурс "Бліц". Це три запитання, на які за десять секунд повинен відповісти один гравець з команди, щоб отримати гроші з конверта. Якщо хоч на одне із запитань відповідь дана неправильно, гроші повертаються у «Печеру скарбів».

5. Конкурс "Чарівна скринька'". Це конкурс, в якому команда за трьома означеннями повинна відгадати, про що йде мова. Якщо команда впорається з першої спроби, отримує всю грошову винагороду, якщо з другої — 2/3 від вартості, якщо з третьої — 1/3.

6. Конкурс - дуель "Біла рукавичка".

Команда, яка витягла фішку з номером цього конкурсу, повинна викликати на дуель одну з двох команд суперників. Якщо викликана команда відмовляється, на неї накладається штраф в розмірі вартості питання. Якщо погоджується і виграє, то виплачується подвійна вартість питання: одна частина від команди – суперниці, друга – з «Печери скарбів».

7. Крім грошей, в конвертах із запитаннями сховані три ключі. Команда, яка під час гри зібрала всі три ключі, має право без аукціону відкрити одну з трьох призових скриньок і взяти приз без відповіді на запитання. Якщо команда отримала 2 ключі, вона має право відкрити призову скриньку без аукціону, але щоб отримати приз, їй потрібно відповісти на запитання, що є в скриньці. Кожен ключ до того ж має свою вартість, про яку повідомляють перед початком гри. Ключі як і гроші можна використовувати в аукціоні, але під час підрахунків капіталу кожної команди вартість ключів не враховується. Вони стають мертвим вантажем.

8. Якщо команда отримала фішку з червоним номером, вона може відкрити одну з 10 скриньок - мініприз. Якщо з чорним знаком, то команда пропускає хід.

 

 

II тур

(Аукціон)

На аукціон виставляються три призові скриньки. У кожній з них - грошова премія, розмір якої має значно вищу вартість найдорожчого конкурсу, а також запитання.

Щоб отримати право відкрити скриньку, команда має, за правилами аукціону, заплатити найбільше, потім відповісти на запитання, що знаходиться в скриньці, і лише після цього гравці отримають грошову премію. Виграє в грі та команда, капітал якої після двох турів найбільший.

Список запитань

1.        Коли і де народився М.В. Гоголь?

2.        Де пройшли дитячі роки М.В. Гоголя?

3.        З ким навчався Микола Васильович у Полтавському повітовому училищі?

4.        Де навчається Гоголь з 1821р. по 1828р.?

5.        У якому році вийшли у світ «Вечори на хуторі біля Диканьки»?

6.        Які твори ввійшли в збірку «Миргород»?

7.        Які країни відвідав М.В. Гоголь під час закордонних подорожей?

8.        Коли М. В. Гоголь востаннє відвідав Василівку?

9.        Коли і де помер та похований М.В. Гоголь?

10.   Чи вказує Гоголь точні дати подій у повісті «Тарас Бульба»?

11.   Що Гоголь називає «справжнім ділом» козаків у повісті «Тарас Бульба»?

12.   Які ідеї утверджуються в повісті «Тарас Бульба»?

13.   Як Гоголь зображує українську історію в повісті «Тарас Бульба»?

14.   Як навчався Андрій в академії? Чим він відрізнявся від Остапа?

15.   Як Остап і Андрій поводили себе в Запорізькій Січі?

16.   Що цінував Тарас Бульба у повісті «Тарас Бульба»?

17.   Чому Тарас Бульба потрапив у полон?

18.   Як Тарас Бульба вітав старшого сина після давньої розлуки?

19.   Про що думав Тарас Бульба в свої останні хвилини?

20.   Як стратили Тараса Бульбу?

21.   Життя якого міста описав Гоголь у повісті «Шинель»?

22.   Через що не міг зробити кар’єру Акакій Акакійович у повісті «Шинель»?

23.   Чому втратив нову шинель Акакій Акакійович?

24.   До якого виду мистецтва М. Гоголь мав неабиякий талант? Назвіть жанр твору Гоголя «Мертві душі»

25.   Представником якого нового суспільного стану є у творі «Мертві душі» Павло Іванович Чичиков?

Конкурс «Бліц»

1.  Як звали головного героя повісті «Шинель»?

2.  Життя скількох поміщиків описав Гоголь у поемі «Мертві душі»?

3.  Назвіть жанр твору Гоголя «Ревізор».

                                              Конкурс «Біла рукавичка»

Назвіть твори, які написав М.В. Гоголь.

                                             Конкурс «Чарівна скринька»

Про кого йде мова:

1.     То був один із тих характерів, які могли з'явитися лише тяжкого XV сторіччя в напівкочовому закутку Європи, коли панували праведні й неправедні уявлення про землі, що стали якимись суперечливими й неприкаяними, до яких належала тоді Україна.

2.     Їй-же богу, їду. Якого дідька я отут ждатиму? Щоб перевестися на гречкосія, висиджуватись дома, доглядати овець чи свиней та з жінкою бабитись?

3.     Що з того, що нема війни? Я й так подамся з вами на Запорожжя — хоч погуляю. Їй-богу, їду! 

Запитання в одній із призових скриньок

Хто став прототипом головного героя поеми М.В. Гоголя «Мертві душі» Чичикова?

 Тридцятий конверт без запитання та грошей. (Перехід ходу)

 

 

ЛІТЕРАТУРНА ГРА  «РОЗУМНИКИ І РОЗУМНИЦІ»

Гра проводиться під час тижня зарубіжної літератури.

Умови гри

Кожен етап оцінюється різною кількістю балів:

І етап – 4 бали,

ІІ етап – 4 бали,

ІІІ етап – 2 бали,

ІV етап – 1 – 10 балів.

Оцінювання:

20-18 набраних балів  – оцінка 12,

17 – 15 набраних балів   – оцінка 11,

14 – 12 набраних балів   – оцінка 10,

11 – 10 набраних балів   – оцінка 9,

9 – 8 набраних балів  – оцінка 8,

7 – 6 набраних балів  – оцінка 7,

5 – 4 набраних балів  – оцінка 6,

3 – 2 набраних балів  – оцінка 5.

Темп гри швидкий.

Під час проведення І етапу кожен учень отримує по 2 запитання. Хоча б одна правильна відповідь – це шанс потрапити до ІІ туру. Відповіді чіткі, правильні. Якщо учень не зумів дати відповідь на жодне запитання, він виходить із гри.

Під час проведення ІІ етапу кожен учень отримує по 1 запитанню. Це, як правило, запитання із теорії літератури, або ті, які вимагають від учня мислення, своєї точки зору. Якщо учень не зумів дати правильну відповідь, він допускається до ІІІ туру.

ІІІ тур «Оратор». Усі учні продовжують один і той же вислів. Але відповіді не повинні повторюватися.

ІV тур дає  шанс набрати більшу кількість балів кожному учневі. Учитель задає 10 запитань усьому класу. Кожне запитання оцінюється в 1 бал. Учні пишуть правильну відповідь і показують свої записи. Якщо відповідь неправильна, то 1 бал не зараховується.

Після проведення чотирьох турів, підводяться підрахунки.

Розумником чи розумницею стає той учень чи учениця, які отримують 20 балів. Відбувається нагородження учнів медалями «Розумник», «Розумниця».

 

1 – й тур “Запиталки”

1.     Якою була основна  мета життя Дж.Свіфта? (Благо суспільства)

2.     Від чийого імені ведеться оповідь в “Мандрах Гуллівера”(Від імені самого Гуллівера)

3.     Чому твори Дж.Свіфта викликали невдоволенння Можновладців?(Бо порушували злободенні питання тогочасного життя.)

4.     Назвіть рід занять Свіфта. (Журналістика)

5.     Назвати місто, у якому жив видавець книги “Мандри Гуллівера” (Лондон)

6.     Місто,  куди був висланий Свіфт. (Дублін)

7.     Головний герой найголовнішої книги Свіфта (Гуллівер)

8.     Духовний сан Свіфта (Священник)

9.     Як у Ліліпутії можна було зробити кар’єру? (Головне вміння танцювати на канаті та пролазити під палицею, яку імператор то підіймав, то опускав).

10. За що король нагороджує своїх підданих? (За спритність і вміння пролазити під палицею).

11. Які партії існують у ліліпутії? (Партія трімексенів – носять високі підбори  та слемексенів -  носять низькі підбори).

12. Які взаємини Ліліпутії з іншими державами?(Ліліпутія воює проти сусідньої держави – Блефуску. Інших країн вона просто не визнає).

13. Завдяки чому Гуллівер урятувався під час шторму? (Завдяки своїй силі).

14. Які науки вивчав Гуллівер? (Математику, навігацію, медицину).

15. Що Гуллівер брав із собою в плавання?(Книги)

16. Яке відношення має Гуллівер до хірургії?(Був хірургом на судні).

17. Як назвали Гуллівера ліліпути? (Людина-гора)

18. Який титул мав Гуллівер у Ліліпутії? (Нардак)

19. Яка манера письма була  у  Ліліпутії? (По діагоналі)

20. Який документ дарував Гулліверові Свободу? (Указ короля)

21. Марлі був для Скруджа? (компаньйоном)

22. Слово щедрість для Скруджа було яким? (Лиховісним)

23. Як звали сестру Скруджа? (Фен)

24. Ким був Боб Кретчит? (Клерком)

25. Як звали племінника Скруджа? (Фред)

26. Що наказав Скрудж купити Бобу на Різдво? (відерце вугілля)

27. Чому Скрудж не любить Різдва? (Бо вважає все це дурницею).

28. Хто з’являється до Скруджа вночі? ( Привид Марлі).

29.  Яка мета візиту Марлі? (намагається застерегти Скруджа від помилок, які колись зробив сам)

30. Про що попередив Марлі? (Про те, що до Скруджа повинні завітати Духи Часу)

31. Для чого Скруджеві посилалися подорожі? (З метою виправлення помилок усього життя)

32. Чому Робінзон опинився на безлюдному острові? (Корабель сів на мілині, величезна хвиля під час бурі збила його і викинула на безлюдний острів)

33. Якою була перша реакція Робінзона на те, що трапилося? (Він був щасливим, що врятувався, але подальша перспектива життя на острові трохи налякала його).

34. Які речі мав Робінзон, коли потрапив на острів? (Ніж,  люлька, коробочка з тютюном).

35. Що допомогло Робінзонові побороти відчай? (Те, що він одразу став шукати вихід зі скрутного становища, було величезне бажання вижити, що і спонукало героя до активних дій).

36. Яких тварин Робінзон забрав із корабля, а яких приручив? (собаку й кішку – забрав, а приручив кіз, папугу)

37. Завдяки чому герой пристосувався до нових умов життя? (завдяки працьовитості, старанності та винахідливості)

38. Що допомогло Робінзонові зрозуміти помилки свого минулого життя? (Читання Біблії)

39. Для чого Робінзон після повернення пише історію власного життя? ( З метою застерегти молодих людей від помилок).

40. Як Робінзон перевіз речі з корабля? (Зробив пліт)

41. Скільки помешкань було у Робінзона? (Два)

42. Що посіяв Робінзон на острові? (Ячмінь)

43. Як назвав Робінзона П’ятниця? (господар)

44. Як назвав Робінзон аборигена? Чому? (Пятниця. Врятував у пятницю)

45. Національність капітана Гранта? (шотландець)

46. Як записка капітана Гранта потрапила до людей? (Була у пляшці, у череві вбитого кита)

47. Скільки було прапірців у пляшці? (три)

48. Звідки і куди мав прямувати, Паганель? (Із Парижа до Індії)

49. Як називалося судно,  на якому мав пливти Паганель? (Шотландія)

50. Які мови перепутав Паганель? (іспанську і португальську)

51. Назвіть справжнє ім’я Айртона. (Бен Джойс)

52. Назва корабля, на якому шукали капітана Гранта. (Дункан)

53. Що сталося з капітаном Грантом? (Він вирушив у мандри з наміром заснувати вільну шотландську колонію. Однак він зник)

54. Чому лорд Гленарван вирушив на пошуки Капітана? (Він був патріотом і просто порядною людиною)

55. Якою була кара Айртона? (Його висадили на океанський острів)

56. Які зміни відбулися у зовнішності, в характері Роберта під час подорожі? (Він змужнів. Змінився зовнішньо? Він майже втратив дитячі риси).

57. На  яких рисах характеру героїв акцентує увагу автор у творі “Діти капітана Гранта” (Мужність, сміливість, рішучість, відповідальність, добропорядність, бажання прийти на допомогу, шляхетність)

58. Що відомо про Паганеля? (Учений – енциклопедист, секретар Паризького географічного товариства, член-кореспондент географічних товариств багатьох країн світу)

59. Ім’я сина головного героя роману “Діти капітана Гранта? (Роберт)

 

ІІ “Теоретичний”

1.     Сатиричний жанр, який розробляв Свіфт? (Памфлет)

2.     Памфлет – це … ( невеликий за обсягом літературний твір публіцистичного характеру на злободенну тему, призначений для прямого впливу на громадську думку.

3.     Парадокс це … (явище, що відповідає звичним уявленням)

4.     Назвати парадокси Ліліпутії (виконання  законів, виховання дітей, вибір державних службовців, заслуги перед державою, заохочення негативних вчинків, приниження розуму)

5.     Які прийоми використовує автор, зображуючи життя в Ліліпутії? (сатира й алегорія)

6.     Сатира-це (художні твори різних жанрів, у яких різке викриття зображуваного поєднується з гострим висловлюванням, глузуванням)

7.     Алегорія – це (відображення одного предмета через інший)

8.     Гумор – це (добродушний жартівливий сміх над окремими вадами в цілому позитивних явищ)

9.     Комічне це – (все те, що викликає сміх)

10.  Іронія – це (прихована насмішка, коли про якесь явище чи особу говориться у позитивному або навіть захопливому тоні, а мається на увазі зовсім протилежне)

11.  Роман – це ( епічний твір великої форми, який зображує широке коло подій та явищ дійсності, охоплює долі ряду дійових осіб)

12. Сюжет твору – це …( ланцюжок зображуваний у творі подій, в яких беруть участь персонажі.

13.  Соціальна повість – це… ( розповідний художній твір, що за своїм розміром знаходиться між оповіданням та романом)

14.  Збірка – це (кілька прозових (віршованих) творів, об’єднаних спільною темою, ідеєю.)

15.  Прототип – це… (конкретна особа, факти життя чи риси характеру якої покладені в основу літературного образу).

16. Прогрес – це …( поступальний рух уперед, покращення переходу від нижчого до вищого, досконалішого стану).

17. Цивілізація – це …(Достатньо високий рівень розвитку матеріальних благ, культури, науки, прогрес).

18. Пригодницький роман – це…(прозовий твір, сюжет якого наповнений великою кількістю пригод та незвичайних подій).

19. Як називають вчені романи Ж. Верна? (наукові романи або пригодницько – географічні).

20. Назвати ознаки пригодницького роману, (соціальні мотиви, волелюбні настрої, герої – мандрівники, вчені, дослідники, наявність інтриги, таємниці, незвичайність сюжету, геграфічне тло).

21. Портрет – це…(опис зовнішності персонажа у художньому творі).

22. Пейзаж – це… (опис природи).

23. Сюжет – це…(ланцюжок  зображуваних  у творі подій, в яких  беруть участь персонажі).

24. Інтер’єр у літературі – це…(вид опису, змалювання внутрішніх приміщень, які в них знаходяться і оточують персонажів).

25. Фантастика – це…(світ химерних уявлень та образів письменника, який базується на основі раніше засвоєних факторів із реального життя).

26. Назвати елементи композиції “Різдв’яної пісні у прозі”.(експозиція – життя Скруджа на початку твору, зав’язка – поява привида, розвиток дії – подорожі з Духами, кульмінація – присутність Скруджа на власних похоронах, розв’язка – переродження героя).

27. Оповідання – це…(невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді з життя одного персонажа).

28. Яка мета використання пейзажів у творах? (допомагає більш повно розкрити характер героя, підкреслити його настрій, душевний стан).

29. Які проблеми порушує Дефо у романі? (якою повинна бути людина; роль розуму у житті людини; гармонійна взаємодія з природою; мирне співіснування людей різних цивілізацій).

 

III тур “Оратор”.

Для чого людині розум?

Чи актуальне це питання нині?

 

 

ІV тур  « З якого твору»

1.     Дами й придворні були розкішно вбрані, і місце, де вони стояли, скидалося на розстелену на землі спідницю, гаптовану сріблом та золотом.  («Мандри Гуллівера»)

2.     Писар мимоволі схвально заплескав у долоні, але зрозумівши недоречність свого вчинку, почав мішати вугілля в коминку та й загасив останні бліді іскри.(«Різдвяна пісня в прозі»)

3.     З милю мій пліт ішов чудово. Незабаром спереду показалась маленька бухта. І мене швидко понесло до неї. Я правив, як умів, намагаючись держатися середини течії.(«Пригоди Робінзона Крузо»)

4.     Полювання завершилося. Хижак уже нікого не лякав. Ненависть матросів до акули була вдоволена, але їхня цікавість- ні.(«Діти капітана Гранта»)

5.     Десь через місяць, коли все було готове, я вирушив до столиці, щоб одержати останні накази його величності і прощатися з ним.(«Мандри Гуллівера»)

6.     Дух швидко вийшов на вулицю. Він вказав пальцем на двох панів, що зустрілися.(«Різдвяна пісня в прозі»)

7.     У листопаді та грудні я чекав врожаю ячменю та рису.(“Пригоди Робінзона Крузо”)

8.     На попсованих морською водою папірцях ледве можна було розібрати кілька слів.(“Діти Капітана Гранта”)

9.     Він зненацька заридав. Не міг утриматися… Боб встав і пішов на гору в кімнату.(“Різдвяна пісня в прозі”)

10. Як тільки невдаха- вчений зник, усі, опріч майора, вибухнули голосним сміхом.(“Діти капітана Гранта”)

 

 

ЛІТЕРАТУРНА ГРА «О,ЩАСЛИВЧИК!». ПІДСУМОК ВИВЧЕНОГО  ЗА ТЕМОЮ «КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ» У 5 КЛАСІ

За кожну правильну відповідь гравець отримує 2 бали. «Щасливчик» той , хто дасть відповідь на 6 запитань поспіль і набере 12 балів.

 

1.     Протиставлення протилежних персонажів, характерів, понять, явищ – це…

А). Епітет          Б). Антитеза           В). Алегорія

2. Одна з найдавніших індійських пам’яток, що дійшла до наших часів.

А). «Панчатантра»   Б). «Синдбад – мореплавець»      В). «Тисяча і одна ніч»

3. Казка «Фарбований шакал» увійшла в книгу

А). «Тисяча і одна ніч»      Б). «Панчатантра»        В). «Синдбад – мореплавець»

4. Головного героя казки «Фарбований шакал» звати

А).Микита         Б). Чандарава         В). Брахман

5. У якій казці чудесне народження героя пов’язане з плодом персика?

А). «Лис Микита»                        Б). «Момотаро, або Хлопчик – Персик»           В).«Тисяча і одна ніч»   

6. Казка «Пензлик Маляна» - це…

А). Японська народна казка       Б). Китайська народна казка      В).Арабська народна казка

7. Мрія Маляна у казці «Пензлик Маляна»

А). Навчитися малювати     Б). Навчитися танцювати    В). Навчитися співати 

8. Синдбад – мореплавець  - головний персонаж збірки

А). «Тисяча і одна ніч»       Б) «Панчатантра»         В). «Пензлик Маляна»

9. Що впустила в криницю падчірка?

А). Прялку        Б). Починок        В). Пряжу

10. Яку нагороду отримала падчірка від пані Метелиці?

А). Золотий дощ        Б). Гроші          В) Корали

11. Хто зустрів у дворі першим падчірку?

А). Гусак              Б). Індик             В), Півень

12. Який заробіток отримала ледащиця від пані Метелиці?

А). Гроші          Б). Казан смоли          В). Яблука

13. Хто створив збірку «Казки для дітей і родини»?

А). О.С.Пушкін      Б). І. Франко       В). Брати Грімм

14. Авторський твір, який наслідує події, образи, будову, засоби виразності народної казки, але разом з тим утілює авторські думки, уявлення про світ, ідеали – це…

А). Літературна казка       Б). Народна казка        В). Оповідання

15. Текст, створений тією мовою, якою володіє та яку обрав автор – це..

А). Переклад      Б). Оригінал        В). Перекладач

16. Передання змісту усного висловлювання чи писемного тексту засобами іншої мови – це…

А). Переклад          Б). Перекладач           В). Оригінал

17. О.С.Пушкін народився в...

А). Києві            Б). Петербурзі             В). Москві

18. Скільки витязів чудових виходило із хвиль смарагдових у Вступі до поеми «Руслан і Людмила»?

А). 20          Б). 15        В). 30

19. Хто ніс богатиря через ліси, через моря у Вступі до поеми «Руслан і Людмила»?

А). Баба Яга           Б). Чаклун           В). Бурий вовк

20. Який персонаж над златом чахне у Вступі до поеми «Руслан і Людмила»?

А). Баба Яга            Б). Цар Кощій             В). Чаклун

21. У якій казці О.С.Пушкіна головний герой рибка?

А). «Казка про рибалку та рибку»       Б). «Казка про мертву царівну і сімох богатирів»          В). «Казка про попа і наймита його Балду»

22. Яке придане мала вередлива цариця у  «Казці про мертву  царівну і сімох богатирів»?

А) Кінь         Б) Дзеркальце          В). Золото

23. У кого стала жити молода царівна?

А). 7 богатирів         Б). Королевич Єлисей        В). Чернавка

24. Скільки років рибалив старий у «Казці про рибалку та рибку» О.С.Пушкіна?

А). 20 років      Б). 33 роки       В). 15 років

25. Який перший викуп отримала стара у «Казці про рибалку та рибку»?

А). Ночви         Б). Будинок          В). Сани

26. У якій країні народився Ганс Крістіан Андерсен?

А). Німеччина          Б). Росія           В). Данія

27. Скільки збірок казок видав Г.К.Андерсен?

А). 24 збірки         Б). 20 збірок          В). 30 збірок

28. Кому Г.К.Андерсен присвятив казку «Непохитний олов’яний солдатик»?

А). Товаришу       Б). Батькові               В). Дідусеві

29. Що сталося з олов’яним солдатиком в кінці казки «Непохитний олов’яний солдатик»?

А). Розтанув, перетворившись на грудочку     

 Б). Відправився в мандри          В). Одружився на балерині

30. Що залишилося від балерини в кінці казки  «Непохитний олов’яний солдатик»?

А). Парфуми          Б). Троянда            В). Ланцюжок

31. Хто знайшов хлопчика – зірку?

А). Дроворуби         Б). Діти          В). Звірі

 

ВІКТОРИНА «УПІЗНАЙ ТВІР ЗА ЙОГО УРИВКОМ». ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 5 КЛАСІ

Учням пропонується вибрати один із трьох  уривків. За кожну правильну відповідь – 3 бали. Перемагає той, хто набере найбільшу кількість балів.

1.     Індійська народна казка «Фарбований шакал»

А). Одного разу, прибувши на зібрання ради, Какудрума почув, що десь удалині страшенно завиває зграя шакалів. У нього від щастя навіть шерсть настовбурчилась, а в очах заблискотіли сльози радості. Не в змозі стриматись, він схопився і сам почав голосно вити. Здивовані звірі вмить усе второпали і засоромлено похнюпили голови. Оговтавшись, загомоніли: «Ну й обдурив же нас пройдисвіт. Це ж усього-на-всього нікчемний шакал, якого слід розшматувати!».
Б).
Але що дiяти! Наважився, то треба кiнчити те, що зачав. Посидiвши пару годин у бур'янi коло плоту, що притикав до вулицi, вiн освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди i як найлiпше бiгти, щоб осягнути свою цiль. Лис Микита набрав вiдваги, розбiгся i одним духом скочив через плiт на вулицю. Вулицею йшло i їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто й запримiтив, i нiкому до нього не було дiла. (І. Франко «Лис Микита»)

В). Баба спекла хлопцеві найбільших у Японії смачних коржів, а дід подарував йому хустину — зав'язувати голову, щоб піт не стікав на чоло, шаровари і меч. (Японська народна казка «Момотаро, або Хдопчик – Персик»)

2.     Японська народна казка «Момотаро, або Хдопчик – Персик»

А). От якось, знемагаючи від голоду, він прибіг до міста, аби чимсь поживитися. Міські собаки помітили його й страшенно завалували, погналися за ним і почали шарпати за боки гострими зубами. Рятуючи своє життя, він, геть покусаний, забіг по дорозі в будинок фарбаря, де стояв великий чан, повний синьої фарби. Ховаючись від переслідувачів, шакал ускочив туди і зробився такий синій, що собаки його не впізнали й порозбігалися. ( Індійська народна казка  «Фарбований шакал»)
Б). Давно колись жили собі дід і баба. От одного дня дід і каже:

— Чуєш стара? Я б так хотів, щоб у нас були діти!..

— Авжеж, старий, це була б невимовна радість! — відповідає баба. Зітхнули вони і взялися до роботи: дід пішов збирати хмиз у гори, а баба — прати білизну в річці.

Пере вона білизну, пере, коли дивиться — злегка погойдуючись, пливе річкою великий-великий персик.

В). I, пiднявши вгору хвiст, надувшися гордо, вiн пiшов у глиб лiсу, де знав, що є мiсце сходин для всієї лiсової людностi. Тим часом гомiн про нового нечуваного i страшного звiра розiйшовся геть по лiсi. Всi звiрi, що жили в тiм лiсi, хотiли хоч здалека придивитися новому гостевi, але нiхто не смiв приступити ближче. ( І.Франко «Лис Микита»)

3.     Китайська народна казка «Пензлик Маляна»

А). Що за диво! Зiбралося довкола чимало звiра, заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жмiньки волосся з-мiж очей i пустила на вiтер, щоб так i його переполох розвiявся, але де тобi, все дарма( І.Франко «Лис Микита»)

Б). Нарешті добулися вони вчотирьох до Острова Чудовиськ.

Перед великою чорною брамою стояв вартовий — червоношкіре чудовисько.

Фазан злетів у повітря і видзьобав йому око. А тим часом мавпа перестрибнула через браму і відсунула засув. ( Японська народна казка «Момотаро, або Хдопчик – Персик» )

В). Лише ока у птаха не було. Та зовсім несподівано для хлопця з кінця пензлика зірвалася краплина туші і впала саме туди, де мало бути око. Журавель раптом змахнув крилами й полетів.

Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки й до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця і привести до нього.

4.     Арабська народна казка «Синдбад – мореплавець»

А). Саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщик аж три доби не випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре з голоду чи холоду, або погодиться на його умови. (Китайська народна казка «Пензлик Маляна»)

Б). Після смерті батьків я жив у палаці разом зі своїм єдиним дядьком Тарабуком. Дядько Тарабук був поетом. Він майже щодня складав вірші, а потім читав їх так голосно, що в нього починало боліти горло і він мусив полоскати його ліками, які старанно ховав від людських очей, суворо зберігаючи таємницю. При цьому твердив, що горло в нього зовсім не болить і тому немає потреби полоскати його ліками.

В). «Мабуть, дуже смачний!» — подумала баба і, виловивши персик із води, понесла його додому.

Прийшов дід увечері з хмизом.

— Гарний персик, чудовий!

— То, може, покуштуємо? — запитала баба і взялася різати персик ножем.

Та раптом сталося чудо — щойно торкнулася вона персика, як щось закричало: «Ой, болить!» — із персика вистрибнув опецькуватии1хлопчик.   (Японська народна казка «Момотаро, або Хдопчик – Персик»)

5.     Брати Грімм «Пані Метелиця»

А). Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них, падчірка, була гарна й роботяща, а друга, рідна, гидка й лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка й лінива. Падчірка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці й пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові.

Б). У далекій від нас країні жила собі одна заможна вдова з трьома дочками. Дві з них були їй рідні, а третя — пасербиця. Вдова своїх доньок дуже любила, гарно їх одягала й усі їхні примхи сповняла. А вже ту, нерідну доньку, так ненавиділа, що ані наїстись як слід їй не давала, тільки все лаяла та до праці силувала. Ще й на світ не благословиться, а вже та бідна пасербиця була на роботі, вже й сонце давно лягло спочивати, а вона все ще мусила працю кінчати. А тим часом навіть за спільний стіл сісти не сміла. Та й як же їй було з такими панянками попліч сідати, коли ж ходила вона в старих лахах, а спала просто на долівці, під піччю! (Шарль Перро «Попелюшка»)

В). Бідний прийшов додому, думав, думав та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається:

— Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?

— Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно й є.

— А яка ж загадка, тату? — Маруся питає.

— Та така: що є в світі ситніш, прудкіш, миліш над усе?

— Е, пане, ситніш над усе — земля-мати, бо вона всіх годує й напуває; прудкіш над усе — думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш; а миліш над усе — сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути.

— Чи ба? — каже батько.— Адже й справді так! Так же я й панові казатиму. (Українська народна казка «Мудра дівчина»)

6.     О.С.Пушкін «Казка про рибалку та рибку»

А). Не минуло й кілька днів, як проголосили по місту чутку, що в прийдешню неділю буде володар краю святкувати повноліття свого сина-князенка. А після тієї урочистості буде в садах володаревих великий бал, на який кличуть всіх дівчат, які є в околиці. (Шарль Перро «Попелюшка»)

Б). От пішов дід до синього моря,
Бачить: море злегенька заграло.
Став він кликати рибку золотую.
Припливла з моря рибка, спитала:
"Чого тобі треба, дідусю?"
Тут старий уклонився та й каже:
"Змилуйся, паніматонько-рибко!
Бач, стара моя все докоряє,
Не дає мені, старому, спокою:
Їй потрібні новісінькі ночви,
Бо наші, бач, зовсім побиті!"
Відказала рибка золотая:
"Не журися, іди собі з Богом,
Будуть вам новісінькі ночви".

В). В неї придане було:
Дзеркальце, чудесне скло,
Що таку властивість мало:
Як людина, розмовляло,
З ним одним була вона
І ласкава, й не смутна,
З ним привітно розмовляла
Хто на світі наймиліший,
Найгарніший, найбіліший?" (О.С.Пушкін «Казка про мертву царівну і сімох богатирів»)

7. О.С.Пушкін «Казка про мертву царівну і сімох богатирів»

А). Всюди чутка залунала,
Що дочка в царя пропала.
Не стуляє цар очей.
Королевич Єлисей,
Помолившись добре Богу,
Виряджається в дорогу
Наречену врятувать
І дружиною назвать.

Б). А стара на старого як гримне
Та на стайню до коней послала.
От і тиждень, і другий минає,
Іще дужче тут баба здуріла,
Знов до рибки старого посилає. (
О.С.Пушкін «Казка про рибалку та рибку»)

В). Ще з ночі в нього все ходором ходить,
Виоре нивку, заскородить,
Піч затопить, усе заготує, закупить,
Яєчко спече та сам і облупить.
Попадя Балдою не нахвалиться,
Попівна без Балди сохне і печалиться,
Попеня зове його татком;
Кашу зварить, бавиться з дитятком.
Тільки піп Балду не любить,
Ніколи його не приголубить,
За розплату думає частенько. (О.С.Пушкін «Казка про попа і наймита його Балду»)

8. Ганс Крістіан Андерсен «Непохитний олов’яний солдатик»

А). Так минув перший день, а далі ставало все гірше й гірше. Усі гнали бідне каченя — навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали: "Хоч би кішка тебе з'їла, гидку потвору!" І навіть мати казала: "Хоч би мої очі тебе не бачили!" Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів; штовхала його ногою.

Нарешті, каченя не витримало, побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули. (Г.К.Андерсен «Гидке каченя»)

Б). На столі, де їх поставили, було багато інших іграшок, а найбільше впадав у око чудовий палац з паперу. Крізь маленькі вікна можна було заглянути всередину залу. Перед палацом стояли маленькі дерева. Вони оточували маленьке дзеркальце, що було ніби прозоре озеро. Там плавали лебеді і відбивалися в цьому озері. Усе вигляділо дуже мило, але наймилішою за все була маленька дама, яка стояла на порозі відчинених дверей палацу. Вона теж була вирізана з паперу, спідничка її була з найтоншого батисту, а маленька вузька блакитна стьожка спускалася з плечей до пояса. Посередині стьожки сяяла позолочена троянда, така завбільшки, як усе личко дами. 

В). Узимку ці розваги припинялися. Вікна зовсім замерзали; але тоді діти нагрівали мідні гроші коло печі і прикладали до замерзлих вікон, відразу з’являлося чудове віконечко, таке кругле-кругле, і звідти визирало миле, ласкаве очко. Це виглядали з своїх вікон маленькі хлопчик і маленька дівчинка. (Г.К.Андерсен «Снігова королева»)

9. Г.К.Андерсен «Снігова королева»

А). Солдатик стояв освічений яскравим полум’ям, і йому було дуже жарко, але чи було це від вогню, чи від кохання, він і сам не знав. Фарби на ньому зовсім злиняли,– чи від суму, чи під час мандрівки, теж ніхто не знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього, і він чув, що тане, але все ще стояв непохитно, з рушницею на плечі. Раптом двері в кімнату розчинилися. Протяг підхопив балерину, і вона, як метелик, пурхнула в пічку, просто до олов’яного солдатика. Там вона запалала яскравим полум’ям – і її не стало. (Ганс Крістіан Андерсен «Непохитний олов’яний солдатик»)

Б). Там, на майдані, найхоробріші хлопчаки прив’язували свої санки до селянських саней і таким чином могли проїхати досить далеко. Було дуже весело. У розпалі розваг на майдані з’явилися великі сани, пофарбовані в білий колір. У них сиділа людина в хутряній білій шапці, закутана в білу хутряну шубу. Сани об’їхали двічі навколо майдану.

В). От настала й осінь. Листя в лісі пожовкло і поруділо. Вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно, важких хмар сипався град і сніг. На тину стояв крук і кричав від холоду: "Кру! Кру!" Справді, можна було замерзнути, лише подумавши про такий холод. Напевне, бідному каченяті було не дуже добре. (Г.К.Андерсен «Гидке каченя»)

10. Оскар Уайльд «Хлопчик – Зірка»

А). Одного ранку вона сиділа і розглядала солом’яний капелюх бабусі, на якому були намальовані квіти. Найкращою серед них була троянда,-бабуся забула її стерти, коли загнала інші живі троянди під землю. От що значить неуважність. ( Г.К.Андерсен «Снігова королева»)

Б). Давним-давно два бідні Дроворуби прокладали собі шлях додому через великий сосновий ліс. Стояла зимова морозна ніч. Земля та дерева були заметені снігом, маленькі гілочки потріскували від морозу, коли Дроворуби проходили повз них. І ось вони дійшли до гірської річки, яка нерухомо зависла в повітрі водоспадом, бо її поцілував Льодяний Король.

В). Справа в тім, що рибу впіймали, понесли на базар, продали, звідти вона потрапила на кухню, тут куховарка розрізала її великим ножем, і схопила двома пальцями солдатика за спину, і понесла в кімнату. Всі хотіли побачити надзвичайного чоловічка, який зробив у риб’ячому животі таку мандрівку.

( Ганс Крістіан Андерсен «Непохитний олов’яний солдатик»)

11. Ернест Сетон- Томпсон «Снап»

А). Він скрутився біля моїх ніг так, що мені стало дуже незручно, а коли я спробував улаштуватися зручніше, то найменшого поруху мого пальця було достатньо, щоб змусити його кусатися так люто, що від каліцтва мене рятувала тільки товста ковдра. Пройшла ціла година, перш ніж мені вдалося так покласти ноги, щоразу пересуваючи їх на міліметр, щоб я міг спокійно спати. Кілька разів серед ночі мене будило сердите гарчання собаки, напевно, тому що я наважився поворухнути пальцем без його дозволу, хоча я думаю, що його міг дратувати й мій храп.

Б). Перед ним стояв чужий, незнайомий хлопець, трохи вищий за нього самого. Нова особа будь-якого віку і статі завжди викликала цікавість жителів маленького містечка Санкт-Петербургу1. До того ж хлопець був чепурно одягнений,— чепурно одягнений у будень! Це було просто дивовижно! Гарний капелюх, акуратно застебнута синя суконна куртка, нова і чиста, і такі самі штани! На ногах черевики, дарма що сьогодні тільки п՚ятниця. На шиї у нього була навіть краватка — строката стрічка. Взагалі він мав вигляд міського франта, і це страшенно дратувало Тома. (Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»)

В). Коли Ви читатимете цього листа, дівчинка вже буде готова рушити в дорогу. Якщо ви згодні, ласкаво просимо відразу про це нас сповістити, бо в нас тут одне подружжя незабаром вирушає на Схід; вони зможуть узяти дівчинку з собою до Бостона, а там посадовлять на белдінґсвілський потяг. Звичайно, про потяг і дату прибуття Вам повідомлять додатково. (Елеанор Портер «Полліанна»)

12. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»

А). Так стоять вони один проти одного, виставивши ноги вперед під тим самим кутом. З ненавистю дивлячись один на одного, вони починають щосили штовхатись. Але ніхто не міг перемогти. Спітнівши і втомившися, вони перепочили, хоча кожний залишався насторожі.

Том сказав:

— Ти боягуз і цуценя. Ось я скажу моєму старшому братові — він одним мізинцем відлупцює тебе. Я йому скажу, він одлупцює.

Б). У кімнатчині на горищі Ненсі заходилась підмітати й мити щіткою підлогу, особливу увагу звертаючи на закутки. Власне, інколи натужна праця була радше виходом для почуттів, ніж щирим прагненням: попри покірливий страх перед господинею, Ненсі була далеко не свята. (Елеанор Портер «Полліанна»)

В). Здавалося, йому незнайоме почуття страху. Якщо повз нього проходила маленька собачка, він не звертав на неї уваги; якщо то була собака середнього розміру, він струною витягував свій короткий хвостик і так ходив довкола незнайомця, зневажливо шкрябаючи кігтями й дивлячись на небо, землю, удалечінь — куди завгодно, але тільки не на того собаку, відзначаючи його присутність тільки частим гарчанням на підвищених тонах. Якщо ж незнайомець не рухався з місця, починалася бійка, і тоді він утікав дуже швидко. Іноді Снапові доводилося програвати, але і гіркий досвід не міг уселити в нього навіть краплю обережності.( Ернест Сетон- Томпсон «Снап»)

12. Елеанор Портер «Полліанна»

А). Старенька зсунула окуляри на кінчик носа і оглянула кімнату поверх окулярів; потім вона підняла окуляри на лоба і глянула з-під них. Вона майже ніколи не дивилася крізь окуляри, шукаючи таку дрібницю, як хлопця. Адже ці окуляри були її парадним убранням, гордістю її серця і надівались вони для краси, а не для звичайних потреб; вона могла дивитися з таким самим успіхом і крізь пічні заслінки. (Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»)

Б). Прибувши до Мендози, що в Північній Дакоті, я знайшов хороший ринок для збуту дроту. Звісно, головні угоди я укладав з великими торговцями, але я також бував і у фермерів, дізнавався про їхні потреби. Так я познайомився з фермою братів Пенруф. Неможливо довго перебуваючи в місцевості, де займаються скотарством, не почути про злочини якого-небудь хитрого й нищівного сірого вовка. Уже минув той час, коли вовків можна було легко отруїти, тож зараз вони завдають значних збитків фермерам. (Ернест Сетон- Томпсон «Снап»)

В). Тепер їй сорок, і вона сама як перст на цілому світі. Тато, мама, сестри — всі померли. Протягом багатьох років вона сама давала лад садибі й чималим грошам, що їх батько залишив у спадок. Люди співчували її самотності, а дехто радив запросити подругу чи компаньйонку, щоб жити разом. Але вона не потребувала ні їхнього співчуття, ні порад. Казала, що не вважає себе самотньою. Що любить самотність і тишу. І ось тепер!

Міс Полі підвелася з крісла — похмура, зі стиснутими губами. 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Україна і світ вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років.          Мільйони загиблих, тисячі ненароджених, понівечені лю...