На допомогу завучу
       У практичній діяльності керівників шкіл усталилася педагогічно виважена й виправдана процедура аналізу уроку. Спочатку аналізує урок сам учитель, потім - керівник школи, який відвідав урок.
Орієнтовна схема самоаналізу уроку
1.     Характеристика навчальних можливостей класного колективу за результатами педагогічного аналізу (на основі діагностування учнів, з урахуванням рішень педагогічного консиліуму). Які особливості учнів були враховані при плануванні даного уроку?
2.     Які тип і вид уроку? Як він пов’язаний з попереднім, який матеріал даного уроку необхідно використати надалі (які опорні поняття, знання, уміння, навички сформував учитель)?
3.     Які головні завдання уроку, як вони враховувалися при реалізації мети уроку (навчальної, розвиваючої, виховної)?
4.     Яке поєднання методів навчання обрано для вивчення нового матеріалу? Яке поєднання організаційних форм навчання використано для розкриття нового матеріалу і чому (пояснити на основі діагностування і прогнозування уроку)?
5.     Чи використовувалися на уроці власні новації, активні та інтерактивні методи навчання, інноваційні технології?
6.     Як здійснювався контакт з класом і з окремими учнями, тобто як організовувалася спільна робота учителя й учнів, як налагоджено зворотний зв’язок?
7.     Чи раціонально використовувався час для реалізації мети уроку (навчальної, розвиваючої, виховної)?
8.     Як використовувався навчальний кабінет? Чому обрано саме такі засоби навчання?
9.     Наскільки ефективно була організована самостійна робота учнів, чи використовувалися елементи самоосвіти та самовиховання? Наскільки доцільною була педагогічна інструментовка уроку? Чи використовувався груповий, індивідуальний підхід у навчанні?
10. Як було організовано контроль і самоконтроль за якістю навчальних досягнень учнів?
11. Чи була забезпечена цілеспрямована оптимальна розумова діяльність учнів?
12.  Як учитель попереджав і долав розумове перевантаження учнів?
13.  Як створювалися проблемно-пошукові ситуації для поліпшення глибини засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів?
14.  Чи виконувалися правила педагогічного такту та загальноприйнятої педагогічної етики, норми взаємовідносин учителя й учнів?
15.  Які елементи уроку, етапи, форми і методи були найбільш вдалими? Що із прогнозованого, запропонованого не вдалося? Чому?
16.  Чи зацікавив урок учнів (чи розвивалася їхня пізнавальна активність)?
17.  Як працювати над подоланням зазначених недоліків? Яка необхідна допомога?


Відвідування уроків          
У ході перевірки стану викладання навчального предмета вивчаються такі питання:
-       якість та ефективність уроків учителя; якість знань, умінь і навичок учнів;
-       виконання вчителем навчальних планів і програм;
-       організація позакласної роботи з предмета;
-       участь учителя в різних формах методичної роботи.


         Перед відвідуванням і спостереженням уроків директор (заступник директора з навчально-виховної роботи)
знайомиться з програмними вимогами з даного навчального предмета, зі змістом навчального матеріалу в підручниках, посібниках, із методичними рекомендаціями, статтями в предметних журналах щодо вивчення окремих тем, з методичними листами Міністерства освіти, з передовим педагогічним досвідом з даного предмету, на основі записів у журналі встановлює, який матеріал уже вивчено, що задано додому, яка система оцінок учнів.

У процесі спостереження уроків увага звертається на такі питання:
-       знання вчителем фактичного матеріалу;
-       доцільність вибору методів і прийомів навчання;
-       способи активізації і стимулювання пізнавальної діяльності учнів;
-       питома вага самостійних і творчих завдань на уроці;
-       використання диференційованого та індивідуального підходу до учнів на уроці;
-       виховання інтересу до предмета;
-       система перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів, умотивованість і об'єктивність оцінювання;
-       щільність уроку, раціональне використання часу;
-       забезпечення міжпредметних зв'язків у процесі реалізації дидактичної мети уроку;
-       використання можливостей уроку для формування умінь і навичок;
-       якість засвоєння учнями навчального матеріалу на уроці;
-       обсяг і характер домашніх завдань;
-       психологічний мікроклімат на уроці тощо.


         Після відвідування уроку чи системи уроків учителя директор (заступник директора з навчально-виховної роботи)
проводить глибокий педагогічний аналіз навчального заняття, указує на його позитивні сторони, недоліки (якщо такі є), надає необхідну методичну допомогу.
           
 Немає коментарів:

Дописати коментар

Україна і світ вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років.          Мільйони загиблих, тисячі ненароджених, понівечені лю...